Afscheid van de SKBNM

Oktober 2018 – Ruth de Waal nam afgelopen week afscheid als directeur van de SKBNM. In deze column, haar laatste, blikt ze terug op haar 27,5 jaar in de kinderopvang.

Hoe het ooit begon

In 1991 kreeg ik de mogelijkheid een heel nieuwe organisatie op te bouwen: de SKBNM. Ik begon bij kinderopvang ’t Mouwtje met een klein groepje collega’s. In de loop der jaren is de SKBNM uitgegroeid tot een organisatie met 7 kinderdagverblijven, 15 peuterspeelzalen, 16 BSO’s, 4 Sport BSO’s en een tienercentrum. In mijn loopbaan bij de SKBNM heb ik mij laten leiden door twee uitgangspunten: Alles is een keuze (natuurlijk binnen de mogelijkheden die er zijn) en Doe wat je zegt.

Mijn keuzes

De keuze die ik vanaf de start heb gemaakt, is om een kinderopvangorganisatie te zijn voor alle kinderen, ongeacht het inkomen en achtergrond van de ouders. Anno 2018 zijn ‘toegankelijkheid’ en ‘inclusiviteit’ bekende kreten in de politieke discussie over de kinderopvang maar destijds speelde dit nauwelijks. Ik nam mij voor er alles aan te doen om zoveel mogelijk kinderen van jongs af aan te laten ervaren dat je met iedereen kan spelen. Iedereen doet er toe en iedereen hoort erbij.

Een tweede belangrijke keuze was om kinderen van 0 tot 11 jaar op één locatie met elkaar te laten opgroeien. Zo kunnen kinderen vriendschappen opbouwen. Ook ouders wilden we de gelegenheid bieden om een onderlinge band op te bouwen, zodat zij een steun kunnen zijn voor elkaar. Want, weet ik uit eigen ervaring, het is een hele opgave om werk en zorg te combineren. Door de groei van het aantal locaties en het gebrek aan geschikte en betaalbare huisvesting, hebben we deze lijn moeten loslaten. Het heeft ons nieuwe oplossingen gebracht: het tienercentrum, de Sport BSO’s, kleinschalige kinderdagverblijven en de integrale kindcentra oftewel IKC’s. Door deze oplossingen zijn wij gaan samenwerken met scholen en sportclubs. Een verrijkende ervaring door de open houding van schooldirecteuren, sportclubs, maar ook de muziekschool, bibliotheek en alle anderen waarmee wij optrekken. Dank daarvoor, aan alle samenwerkingspartners. De derde belangrijke keuze is het aanstellen van leidinggevenden op alle vestigingen, daar waar de opvang daadwerkelijk plaatsvindt. Zij begeleiden de pedagogisch medewerkers en zijn aanspreekpunt voor ouders. Daarnaast denken en werken ze actief mee aan het ontwikkelen en uitvoeren van het pedagogisch beleid. Wij hebben alles op alles gezet om tijdens de economische crisis en krimp deze belangrijke groep medewerkers te behouden. En dat is gelukt.

Doe altijd wat je zegt

Kiezen is nog redelijk eenvoudig in vergelijking met het uitgangspunt Doen wat je zegt. In ons vak betekent dit dat je serieus bezig bent om inhoud te geven aan kwalitatief goede kinderopvang. En dat je dit vervolgens ook in de praktijk toepast. Geen fraaie maar tegelijkertijd lege woorden. Het gaat om een fraaie praktijk! Daarvoor ontwikkelden wij onze eigen pedagogische methode Spelen, Ontdekken, Leren, waarin we medewerkers doorlopend trainen. Doen wat je zegt betekent in ons geval ook dat de kinderen die het niet makkelijk hebben door de omstandigheden waaronder ze opgroeien of door beperkingen waarmee ze geboren zijn, onze steun krijgen. Zij horen er bij. Onze opvoedcoaches, onze zorgcoördinator, de intensieve samenwerking met Jeugd en Gezin en met Kwintes bij BSO Dynamo, vormen de ondersteuning die wij in de loop der jaren hebben opgebouwd. Elk kind is het waard om in geïnvesteerd te worden!

Dank!

Je kan veel willen en bewuste keuzes maken, maar er zijn collega’s nodig om het ook daadwerkelijk te realiseren. Daarvoor dank aan alle medewerkers die dagelijks in praktijk brengen wat wij voor ogen hebben met kwalitatief goede kinderopvang. Dank ook aan de ouders, die het vertrouwen in de SKBNM hebben. En als laatste dank aan de kinderen, die altijd mijn inspiratiebron zijn geweest. Na elk bezoek aan een groep, kwam ik blij terug op kantoor, gesterkt in het idee dat we voor hún belang en toekomst moeten kiezen.
Het was een grote eer om voor de SKBNM te werken. Ik geef het stokje over aan Mariska Ristjouw, mijn opvolgster, die ik de toekomst van de SKBNM volledig toe vertrouw.