Hoe gaat de SKBNM om met het coronavirus?

Sinds 8 februari zijn de scholen en de kinderopvang weer open. De BSO blijft helaas nog dicht tot in ieder geval 20 april. Noodopvang voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep blijft mogelijk op de BSO.

Huisregels KDV en PSZ

De kinderen van het kinderdagverblijf en de peuterspeelzalen zijn sinds 8 februari weer welkom. De aangepaste huisregels zijn nog steeds van kracht op al onze vestigingen. Dat betekent dat:

 • ouders alléén brengen en halen (dus één ouder/ één grootouder, etc.);
 • op locaties waar kinderen binnen worden gebracht, ouders de looproutes volgen en een mondkapje dragen;
 • op alle peuterspeelzalen en op sommige KDV-locaties de overdracht buiten plaatsvindt;
 • ouders altijd 1,5 meter afstand tot medewerkers en tot elkaar houden.
 • Oudergesprekken vinden telefonisch (of video bellen) plaats of met één ouder.
 • Een rondleiding is niet mogelijk. Wel zijn er video rondleidingen beschikbaar van verschillende locaties.

Gebruik van gezichtsschermen

Hoewel we blij zijn dat we een deel van onze ouders weer van dienst kunnen zijn én de kinderen weer een leuke en leerzame dag kunnen bezorgen, zijn er ook zorgen onder onze medewerkers. Zij hebben toch – zij het op afstand – contact met vele volwassenen en daarbij is het nog steeds onduidelijk welke rol jonge kinderen spelen bij de verspreiding van de nieuwe varianten van het coronavirus.

In onze interactie met kinderen kunnen en willen wij daar geen voorzorgsmaatregelen voor nemen. Onze pedagogische kwaliteit en de emotionele veiligheid van jonge kinderen blijven we voorop stellen.

Tijdens het contact met ouders hebben onze medewerkers de mogelijkheid om een gezichtsscherm te dragen. Wanneer de medewerker van de groep zo’n scherm draagt tijdens de overdracht, is het dus goed om te weten dat het scherm ná de overdracht af gaat en niets de interactie met kinderen belemmert.

BSO Noodopvang: waar en voor wie?

 • We bieden noodopvang aan kinderen van wie één of beide ouders een cruciaal beroep hebben. Daarbij geldt: bij één ouder met een cruciaal beroep, is het verzoek om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen (richtlijn van de overheid).
 • Om gebruik te maken van noodopvang, dienen ouders een Verklaring cruciaal beroep ingevuld te hebben. Ouders hebben deze ontvangen via het ouderportaal (als bijlage bij het nieuwsbericht). Op de website van de Rijksoverheid staat een overzicht van de cruciale beroepen.
 • Noodopvang is alleen beschikbaar voor kinderen van ouders die een contract hebben met de kinderopvang  en voor het aantal uren dat in het contract is afgesproken.

Noodopvang kan worden aangevraagd via het ouderportaal. Kies bij de aanvraag van opvang voor: in rekening brengen op factuur. De noodopvang wordt niet daadwerkelijk in rekening gebracht.

Lees hier de informatie van de Rijksoverheid over de noodopvang.

Huisregels BSO noodopvang

 • Ouders van de BSO halen hun kind(eren) alléén (1 ouder).
 • Ouders wachten buiten op hun kind(eren) en houden 1,5 meter afstand van andere ouders
 • Kinderen die op een veilige manier zelfstandig naar huis kunnen, gaan zelf naar huis.

RIVM richtlijnen voor quarantaine

Wanneer er een medewerker of kind op de groep positief is getest, zal (een deel van)  de groep in quarantaine moeten. Wij informeren medewerkers en ouders zo zorgvuldig mogelijk (uiteraard rekening houdend met de privacy wetgeving) en volgen de quarantainerichtlijnen van de Rijksoverheid.

Ouders krijgen eigen bijdrage kinderopvang terug

Net als in de eerste lockdown periode zullen de opvangkosten van ouders gecompenseerd worden. Ouders krijgen de kosten van hun vaste dagen dus terugbetaald (tot aan maximaal fiscaal tarief door de SVB; boven het maximaal fiscaal uurtarief door de SKBNM). Ook ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen, hebben recht op de kostencompensatie. Zij vinden meer informatie op de website van BOinK.