Hoe gaat de SKBNM om met het coronavirus?

Welkom terug BSO-kinderen! We zijn blij dat jullie er weer zijn!

Huisregels KDV en PSZ

De kinderen van het kinderdagverblijf en de peuterspeelzalen zijn sinds 8 februari weer welkom. De aangepaste huisregels zijn nog steeds van kracht op al onze vestigingen. Dat betekent dat:

  • Ouders alléén brengen en halen (dus één ouder/ één grootouder, etc.).
  • Op locaties waar kinderen binnen worden gebracht, ouders de looproutes volgen en een mondkapje dragen.
  • Op alle peuterspeelzalen en op sommige KDV-locaties de overdracht buiten plaatsvindt.
  • Ouders altijd 1,5 meter afstand tot medewerkers en tot elkaar houden.
  • Oudergesprekken vinden telefonisch (of video bellen) plaats.

Gebruik van gezichtsschermen

Hoewel we blij zijn dat we ouders weer van dienst kunnen zijn én de kinderen weer een leuke en leerzame dag kunnen bezorgen, zijn er ook zorgen onder onze medewerkers. Zij hebben toch – zij het op afstand – contact met vele volwassenen en nog meer kinderen. In onze interactie met kinderen kunnen en willen wij daar geen voorzorgsmaatregelen voor nemen. Onze pedagogische kwaliteit en de emotionele veiligheid van kinderen blijven we voorop stellen. Tijdens het contact met ouders hebben onze medewerkers de mogelijkheid om een gezichtsscherm te dragen. Wanneer de medewerker van de groep zo’n scherm draagt tijdens de overdracht, is het dus goed om te weten dat het scherm ná de overdracht af gaat en niets de interactie met kinderen belemmert.

Huisregels BSO 

  • Ouders van de BSO halen hun kind(eren) alléén (1 ouder).
  • Ouders wachten buiten op hun kind(eren) en houden 1,5 meter afstand van andere ouders.
  • Kinderen die op een veilige manier zelfstandig naar huis kunnen, gaan zelf naar huis.

RIVM richtlijnen voor quarantaine

Wanneer er een medewerker of kind op de groep positief is getest, zal (een deel van)  de groep in quarantaine moeten. Wij informeren medewerkers en ouders zo zorgvuldig mogelijk (uiteraard rekening houdend met de privacy wetgeving) en volgen de quarantainerichtlijnen van de Rijksoverheid.

Compensatie 

De Belastingdienst/Toeslagen en de SVB berekenen de tegemoetkoming over de sluitingsperiode en keren deze begin juni uit aan de ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen. Deze ouders hoeven hiervoor geen aanvraag te doen, de tegemoetkoming wordt betaald op basis van gegevens van de Belastingdienst/Toeslagen.

Voor ouders zonder kinderopvangtoeslag zal dit gaan verlopen middels een aanvraagprocedure bij de SVB. De aanvraagprocedure wordt naar verwachting medio mei opengesteld via de website van de SVB.

Gemeenten verzorgen de tegemoetkoming voor ouders die met een gemeentelijke bijdrage gebruik maken van kinderopvang.