Hoe gaat de SKBNM om met het coronavirus?

Sinds 11 mei is de opvang na 8 weken sluiting vanwege het coronavirus weer geopend en vanaf 8 juni mag ook de BSO weer open ‘als vanouds’ ! Op deze webpagina zetten wij het nieuws over de coronamaatregelen op een rij. Onze ouders ontvangen de informatie ook via ons ouderportaal/de OuderApp.

Sinds 8 juni is de opvang weer ‘normaal’ open

De kinderdagverblijven en peuterspeelzalen bieden sinds 11 mei alweer reguliere opvang. Sinds 8 juni mag ook de BSO weer de gebruikelijke opvangdagen bieden (en is niet meer gebonden aan schooldagen).

Tot nader order zullen wij wel aangepaste huisregels moeten hanteren, in lijn met de RIVM richtlijnen. Voor meer informatie over coronamaatregelen in de kinderopvang, ga naar de website van de Rijksoverheid.

Ouders krijgen eigen bijdrage kinderopvang terug

Ouders die hun kind(eren) vanwege de coronamaatregelen niet naar de kinderopvang of BSO hebben kunnen brengen, maar wel de rekening hebben betaald, ontvangen compensatie door de overheid tot aan het maximum fiscale uurtarief van 16 maart tot 8 juni. Dat geldt ook voor ouders in een cruciaal beroep die gebruik hebben gemaakt van de noodopvang. Lees op de website van de SVB meer over de uitvoering van de compensatie.

Opvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen

Vanaf 8 juni is er geen noodopvang meer.