Hoe gaat de SKBNM om met het coronavirus?

Op dinsdag 12 januari is bekendgemaakt dat de lockdown wordt verlengd en dat ook de kinderopvang tenminste tot 25 januari 2021 dicht is. Gedurende die periode bieden we alleen noodopvang.

Noodopvang: waar en voor wie?

  • We bieden noodopvang aan kinderen van wie één of beide ouders een cruciaal beroep hebben. Daarbij geldt: bij één ouder met een cruciaal beroep, is het verzoek om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen (richtlijn van de overheid).
  • Om gebruik te maken van noodopvang, dienen ouders een Verklaring cruciaal beroep ingevuld te hebben. Ouders hebben deze ontvangen via het ouderportaal (als bijlage bij het nieuwsbericht). Op de website van de Rijksoverheid staat een overzicht van de cruciale beroepen.
  • Noodopvang is alleen beschikbaar voor kinderen van ouders die een contract hebben met de kinderopvang  en voor het aantal uren dat in het contract is afgesproken.
  • Op schooldagen geldt dat scholen kwetsbare kinderen (4+) en kinderen van ouders met een cruciaal beroep opvangen gedurende schooltijd.

Lees hier de informatie van de Rijksoverheid over de noodopvang.

RIVM richtlijnen voor kinderen in de Noodopvang

Ook voor kinderen in de noodopvang handhaven we de RIVM richtlijnen. Kijk voor de meest actuele richtlijnen op de site van de Rijksoverheid .

Corona huisregels op alle vestigingen tijdens noodopvang

Om de veiligheid en gezondheid van al onze onze medewerkers, kinderen en ouders zo goed mogelijk te waarborgen, gelden er aangepaste huisregels, ook voor de noodopvang:

  • Ouders van het kinderdagverblijf brengen en halen hun kind(eren) alléén (1 ouder); volgen de looproutes op de vestiging en houden zich aan de eventuele tijdslots. Zij houden 1,5 meter afstand van medewerkers en van andere ouders.
  • Ouders van de peuterspeelzaal brengen en halen hun kind(eren) alléén (1 ouder);komen niet binnen op de vestiging en houden 1,5 meter afstand van medewerkers en van andere ouders.
  • Ouders van de BSO halen hun kind(eren) alléén (1 ouder) en gaan niet naar binnen. Zij wachten buiten op hun kind(eren) en houden 1,5 meter afstand van andere ouders. Kinderen die op een veilige manier zelfstandig naar huis kunnen, gaan zelf naar huis.
  • Oudergesprekken vinden telefonisch (of video bellen) plaats of met één ouder.
  • Een rondleiding is niet mogelijk. Wel zijn er video rondleidingen beschikbaar van verschillende locaties.

Ouders krijgen eigen bijdrage kinderopvang terug

Goed om te weten, is dat net als in de eerste lockdown de opvangkosten van ouders gecompenseerd zullen worden door de overheid. Ouders krijgen de kosten van hun vaste dagen dus terugbetaald (tot aan maximum fiscaal tarief). Lees op de website van de SVB meer over de uitvoering van de compensatie.