Hoe gaat de SKBNM om met het coronavirus?

Na de verplichte coronasluiting is sinds 11 mei de dagopvang weer geopend en draait sinds 8 juni ook de BSO weer ‘als vanouds’. De maatregelen die wij hebben genomen om verspreiding van het coronavirus op onze vestigingen te voorkomen, zijn nog van kracht.

RIVM richtlijnen

Wij volgen de RIVM richtlijnen. Dat betekent onder meer dat:

  • kinderen t/m 12 jaar met een verkoudheid naar de opvang mogen komen. Krijgen zij daarbij koorts of last van benauwdheid of (meer dan incidenteel) hoesten, dan blijven zij thuis.
  • Kinderen blijven thuis wanneer er in het gezin/huishouden iemand is die positief getest is en/of last heeft van benauwdheid.
  • Kinderen t/m 12 jaar hoeven niet in thuisquarantaine na verblijf in oranje of rood gebied/land. Ouders mogen tot 10 dagen na terugkeer niet op de opvang komen (dus niet brengen en halen).

Voor meer informatie over coronamaatregelen in de kinderopvang, ga naar de website van de Rijksoverheid.

Aangepaste huisregels op alle vestigingen

Om de veiligheid en gezondheid van al onze onze medewerkers, kinderen en ouders zo goed mogelijk te waarborgen, gelden er aangepaste huisregels:

  • Ouders van het kinderdagverblijf brengen en halen hun kind(eren) alléén (1 ouder); volgen de looproutes op de vestiging en houden zich aan de eventuele tijdslots. Zij houden 1,5 meter afstand van medewerkers en van andere ouders.
  • Ouders van de peuterspeelzaal brengen en halen hun kind(eren) alléén (1 ouder);komen niet binnen op de vestiging en houden 1,5 meter afstand van medewerkers en van andere ouders.
  • Ouders van de BSO halen hun kind(eren) alléén (1 ouder) en gaan niet naar binnen. Zij wachten buiten op hun kind(eren) en houden 1,5 meter afstand van andere ouders. Kinderen die op een veilige manier zelfstandig naar huis kunnen, gaan zelf naar huis.
  • Oudergesprekken vinden bij voorkeur telefonisch (of video bellen) plaats of met één ouder.
  • De mogelijkheid voor een rondleiding voor geïnteresseerde ouders, hangt af van de mogelijkheden op de vestiging om dit met de benodigde afstand te kunnen doen.

Ouders krijgen eigen bijdrage kinderopvang terug

Ouders die hun kind(eren) vanwege de coronamaatregelen niet naar de kinderopvang of BSO hebben kunnen brengen, maar wel de rekening hebben betaald, hebben compensatie ontvangen. Dat geldt ook voor ouders in een cruciaal beroep die gebruik hebben gemaakt van de noodopvang. Lees op de website van de SVB meer over de uitvoering van de compensatie.