Kinderopvang in het nieuwe kabinet

Oktober 2017 – Het regeerakkoord is gereed en er is goed nieuws voor de kinderopvang: het nieuwe kabinet trekt 250 miljoen uit voor de kinderopvangtoeslag. Hoé dit geld precies wordt ingezet, is nog niet bekend. Maar dat werkende ouders die gebruikmaken van kinderopvang er op vooruitgaan, is vrij zeker.

Dat ook kinderen er op vooruit gaan, is nog zekerder. Dat komt door weer een ander (en eerder genomen) overheidsbesluit: per 1 januari 2018 gaat de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) in. Dit is een omvangrijk plan om hogere kwaliteitseisen aan de opvang te verankeren in de wet. De nieuwe wettelijke regels zijn een bevestiging van het kwaliteitsbeleid van de SKBNM, want aan het merendeel daarvan voldoet onze opvang nu al.

Een aantal regels richt zich specifiek op het verhogen van de kwaliteit van de baby opvang. Pedagogisch medewerkers die met baby’s werken, moeten speciale scholing gaan volgen. En het aantal vaste gezichten op de babygroep wordt verlaagd van 3 naar 2. Daar zijn wij groot voorstander van. Omdat een jonge baby zich in het eerste jaar op zoveel fronten ontwikkelt, en veilige hechting een voorwaarde is voor een evenwichtige ontwikkeling, kan hier niet genoeg aandacht voor zijn! Een baby heeft een primaire opvoeder nodig en daarnaast een klein aantal secondaire opvoeders.

Wanneer een baby regelmatig op de opvang is en voldoende gelegenheid krijgt om te wennen aan de vaste medewerkers en de groep, kan de rol van secondaire opvoeder zeker worden ingevuld door een goed opgeleide pedagogisch medewerkster die liefdevol en alert reageert op de baby. Dat doen onze pm-ers onder meer tijdens het verschonen en het voeden. Zij zijn getraind in het begeleiden van baby’s volgens de Emmi Pikler-methode.

Pikler was een Hongaarse kinderarts die onderzoek deed naar het welbevinden van baby’s en ontdekte dat zij vooral vrije bewegingsruimte en respectvolle verzorging nodig hebben. Door tijdens de verzorging intensief contact te maken en veel te praten, voelen baby’s zich veiliger, meer op hun gemak en kunnen ze meer tevreden spelen op de momenten dat ze even minder aandacht krijgen.

Verder ondervond Pikler dat het belangrijk is dat een baby zich, fysiek gezien, in zijn eigen tempo en op een natuurlijke manier ontwikkelt. Volg wat het kind al kan en daag hem op een speelse manier uit om een stap verder te gaan. Ook dat doen onze pm-ers volgens de Pikler methode én onze eigen pedagogische methode Spelen, Ontdekken, Leren. Wij zijn dus klaar voor 2018 en gaan dóór met het bieden van kwalitatieve opvang. Als dat voor veel ouders dan ook nog goedkoper wordt door de kabinetsinvestering, hebben wij voorlopig niets te klagen.