Werkwijze BSO

Wat de SKBNM bijzonder maakt, is dat we werken volgens een door onze eigen pedagogen ontwikkelde methode: Spelen, Ontdekken, Leren. Al onze pedagogisch medewerkers worden getraind in deze methode en weten de kinderen al spelend, ontdekkend en lerend te begeleiden in hun ontwikkeling.

Gevarieerd activiteitenprogramma

We bieden sportieve en creatieve activiteiten aan en doen regelmatig aan koken, theater, dans, techniek of natuurbeleving. Ons uitgangspunt is dat kinderen hun interesses en talenten kunnen ontdekken én simpelweg plezier hebben.

Kinderparticipatie

Wij nemen de mening en de wensen van kinderen heel serieus. Bij de jongste kinderen letten de pedagogisch medewerkers vooral op hun non-verbale houding, om zo hun voorkeuren te leren kennen. Worden de kinderen groter, dan overleggen de medewerkers met de kinderen over de inrichting van de groepsruimte, nieuw aan te schaffen speelgoed en te ondernemen activiteiten.

Vervoer van school naar de BSO

De kinderen worden van school opgehaald door de BSO-medewerkers. Is de school op loopafstand, dan wandelen de kinderen onder begeleiding van de medewerkers samen naar de BSO. Ligt de school wat verder weg, dan worden de kinderen vervoerd in onze BSO-busjes. De chauffeurs van de busjes zijn bekende BSO-medewerkers of vaste chauffeurs. Alle medewerkers die in de bussen rijden, leggen elke twee jaar opnieuw een rijvaardigheidstest af.

Vaste groepen, open deuren

Kinderen zitten in een vaste groep met vaste pedagogisch medewerkers. Hier starten en eindigen zij de dag. Buitenspelen, sporten en creatieve activiteiten doen zij in andere ruimten. We werken met een open-deuren-beleid; kinderen kiezen zelf in welke groep of activiteitenruimte ze willen spelen. Ze geven bij de BSO-medewerkers van hun eigen groep aan waar ze heen gaan en wat ze gaan doen.

Gezonde voeding

Gezond eten vinden wij belangrijk. Op de BSO eten we veel groente en fruit en drinken we water, thee en af en toe een smoothie van vers fruit. Bij de broodmaaltijd op woensdag-of vrijdagmiddagen en op vakantiedagen kiezen we zo veel mogelijk voor gezond beleg. Al mag een boterham met chocopasta af en toe ook.

Kwaliteit en veiligheid

We stellen hoge eisen aan kwaliteit en veiligheid en hanteren daarvoor duidelijke procedures. Een onderdeel van kwaliteit en veiligheid is dat al onze medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag moeten hebben alvorens ze bij de SKBNM komen werken. We hanteren een open-deuren-beleid en voldoen aan het 4-ogen-principe.
Lees hier meer over kwaliteit en veiligheid op de BSO

Ouderportaal voor goede communicatie

Alle buitenschoolse opvanglocaties gebruiken het ouderportaal. Het ouderportaal is een handig communicatiemiddel tussen ouders en de groep. Via het ouderportaal kunnen ouders gemakkelijk een bericht doorgeven aan de groep, hun kind afmelden of een extra dag of ruildag aanvragen. De medewerkers plaatsen ook af en toe een foto en een bericht van de kinderen op het ouderportaal.

Samen opvoeden

Ons uitgangspunt is dat ouders en pedagogisch medewerkers de opvoedverantwoordelijkheid delen. Goed contact is daarbij essentieel. Jaarlijks bespreken we samen met ouders hoe het kind zich ontwikkelt. Tussentijdse gesprekken zijn uiteraard altijd mogelijk.

Ouders die een opvoedvraag hebben, kunnen terecht bij onze speciaal opgeleide opvoedcoaches.

Bij zorgen of problemen

Wanneer wij ons zorgen maken over het gedrag of de ontwikkeling van een kind, maken wij een digitale notitie in ons interne registratiesysteem (Qbase) en bespreken wij dit met de ouders. De SKBNM heeft een interne zorgcoördinator, waar zowel pm-ers als ouders terecht kunnen voor advies. Zij kan zo nodig doorverwijzen naar de hulpverlenende instanties waar de SKBNM mee samenwerkt.
Bij vermoedens van kindermishandeling door ouders, personeel of derden, kunnen pedagogisch medewerkers zich wenden tot de twee aandachtsfunctionarissen van de SKBNM. Deze functionarissen handelen volgens een vast protocol kindermishandeling en altijd in overleg met de ouders.