Baby’s bij de SKBNM

Onze kinderdagverblijven bieden baby’s vanaf 3 maanden een veilige basis waar zij zich vertrouwd voelen en de beste zorg krijgen.

Goede hechting

Bij jonge kinderen is hechting van groot belang. Daarom vinden wij het zo belangrijk om kinderen in een vaste groep op te vangen. De vaste pedagogisch medewerkers leren jullie baby goed kennen en kunnen inspelen op zijn of haar behoeften. Doordat kinderen tot 2 jaar minimaal 2 dagen per week aanwezig zijn, voelen ze zich snel veilig en vertrouwd op de groep, bij hun groepsgenootjes en bij hun vaste leidsters.

Individuele aandacht

We vangen maar een klein aantal baby’s op per groep, zodat de pedagogisch medewerkers elke baby de benodigde zorg en individuele aandacht kunnen geven. Baby’s volgen hun eigen ritme van slapen en drinken. We nemen de tijd om baby’s rustig op schoot te voeden, te verschonen en naar bed te brengen. Vanaf 8 maanden gaan baby’s langzamerhand meedoen aan de vaste dagindeling op de groep.

Veilige speelplek

Spelen doen baby’s in de grondbox, van waaruit zij op een veilige manier naar de kindjes om zich heen kunnen kijken. Ze hebben alle ruimte om te rollen of zich op te trekken, en weer wat later te leren kruipen. Elk kinderdagverblijf heeft een speciale baby-buitenruimte waarin de kleintjes kunnen rondkruipen en in hun eigen tempo kennismaken met de natuur.

Kind- en ontwikkelingsgericht

Vanaf de jongste baby’s volgen we onze eigen ontwikkelingsgerichte pedagogische methode Spelen Ontdekken Leren. Al onze pedagogisch medewerkers worden getraind in deze methode. Dagelijks zetten zij ontwikkelingsgerichte activiteiten in die aansluiten bij de leeftijd en interesse van de kinderen op de groep. de pedagogisch medewerkers worden ondersteund en gecoacht door ervaren leidinggevenden, die op elk kinderdagverblijf aanwezig zijn.

Wennen op de groep

Vóórdat jullie baby voor het eerst naar de baby opvang komt, maken we een afspraak voor een welkomstgesprek. In dit gesprek hebben jullie alle gelegenheid om vragen te stellen over de gang van zaken en te vertellen over het karakter van jullie baby. Vervolgens maken we wen-afspraken, waarbij jullie baby langzaam kan wennen aan de aanwezigheid op de groep en aan zijn of haar vaste pedagogisch medewerkers. Tijdens het wennen maar natuurlijk ook daarna houden we ouders goed op de hoogte van het wel en wee van hun kindje op de groep. Via het ouderportaal en in de gesprekken bij het brengen en halen.