Activiteiten bij Tiens

Bij Tiens bieden we dagelijks gevarieerde activiteiten aan die aansluiten bij de interesse en leeftijd van de groep. De tieners zijn natuurlijk ook vrij om zelf een leuke activiteit te ondernemen in een van de groepsruimtes of buiten.

Kiezen uit de activiteiten

De tieners kunnen naar keuze aan verschillende activiteiten deelnemen. Activiteiten die door de pedagogisch medewerkers worden georganiseerd, zijn bijvoorbeeld balspellen, zelf soep koken, een gezelschapsspelletjes parcours, of iets moois maken, zoals armbandjes of een dromenvanger. Soms spelen we met z’n allen een tof spel, zoals Wie is de Mol van Tiens of Expeditie Robinson bij Tiens.

Zelf iets ondernemen

Meedoen aan een georganiseerde activiteit is niet verplicht, maar wordt wel gestimuleerd. De tieners zijn ook vrij om zelf iets te ondernemen in één van de ruimtes. Ze kunnen schilderen, gamen, knutselen, lezen, muziek maken of luisteren, sporten of een potje pool spelen. Ook kunnen ze met een groepje tieners het dorp in. Daarover maken we dan wel duidelijke afspraken.
Aan ‘schermtijd’ stellen we een max van een half uur per dag voor basisscholieren en 45 minuten voor middelbare scholieren.

De groeps- en buitenruimtes van Tiens zijn zo ingericht dat tieners er samen dingen kunnen doen. Tegelijkertijd zijn er ook hoekjes waar kinderen zich kunnen terugtrekken om rustig een boek of tijdschrift te lezen.

Activiteiten buitenshuis

De Tiens medewerkers zijn opgeleid om verschillende activiteiten aan te bieden, specifiek gericht op de tienerdoelgroep. Af en toe komen er docenten/specialisten om samen met de tieners iets nieuws te leren. In schoolvakanties trekken wij er ook veel op uit.