TSO Godelindeschool

Tijdens de tussenschoolse opvang op de Godelindeschool krijgen de kinderen de gelegenheid om ontspannen te lunchen, uit te rusten en met elkaar te spelen.

Op de Godelindeschool werken de overblijfkrachten en de pedagogisch medewerkers in 2 shifts. De helft van de kinderen gaat eerst eten met de eigen leerkracht, de andere helft gaat dan buitenspelen onder begeleiding van SKBNM-medewerkers. Halverwege draaien we dit ritueel om. Kinderen hebben zo de rust om te eten en alle ruimte om te spelen.

Inschrijven? Vul het inschrijfformulier in!

Kan via deze link.
Prijzen en informatie over overblijven zijn te vinden op de website van de Godelindeschool.

Wijziging doorgeven

De TSO-dagen wijzigen of opzeggen? Dit is alleen mogelijk per de 1e van de maand. Mail je wijziging of opzegging naar tso.godelindeschool@skbnm.nl. Doe dit ten minste 1 maand voor de gewenste wijziging of opzegging om extra kosten te voorkomen.

Aan- en afmelden

Het aan en afmelden van je kind (bv bij ziekte of extra overblijven) gaat via het Ouderportaal van de SKBNM. Zodra je kind is aangemeld voor de TSO ontvang je hierover meer informatie.