School en opvang samen voor het kind

Mei 2018 – Ruth de Waal, directeur van kinderopvangorganisatie SKBNM en pedagoge, is voorstander van zo veel mogelijk samenwerking tussen scholen en opvang. Zij legt uit waarom.

In al die jaren dat ik bij de SKBNM werk, is samenwerking met partijen die een rol spelen in het leven van het kind een van onze speerpunten. Het consultatiebureau, Jeugd en Gezin, (sport)clubs en natuurlijk scholen zien wij als belangrijke partners. We hebben dan ook een lange traditie van samenwerking met de basisscholen in Bussum, Naarden, Muiden en Muiderberg. Als organisatie met een maatschappelijke doelstelling delen we de visie dat alle kinderen recht hebben op goed onderwijs én goede opvang.

Samenwerking met scholen

Ons doel is om kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling en hen rust, overzicht en stabiliteit te bieden op een dag waarin veel gebeurt. Door samen te werken met scholen, kunnen we dit doel realiseren. De overgang tussen school en opvang verloopt soepel. Op veel scholen zijn de BSO-medewerkers ook tijdens de overblijf al aanwezig om de tussenschoolse opvang te verzorgen.

Met een aantal scholen gaat de samenwerking verder. Ons kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en/of buitenschoolse opvang zijn gehuisvest in hetzelfde gebouw als de school en delen de verantwoordelijkheid voor de kinderen. Thema’s en (na)schoolse activiteiten worden zo makkelijk op elkaar afgestemd. Helemaal ideaal is het wanneer we samen met school een doorlopende pedagogische en educatieve lijn kunnen waarborgen. Dat gebeurt in een kindcentrum waar school en opvang één gebouw delen en het schoolteam en het BSO-team nauw samenwerken. Het ‘IKC’, integraal kindcentrum is dan ook erg in zwang.

Kindcentrum Koningin Emma

Samen met de Emmaschool in Bussum zullen we een dergelijke samenwerking gaan ontwikkelen in het nieuwe schoolgebouw. Kindcentrum Koningin Emma biedt vanaf het nieuwe schooljaar school, tussenschoolse en buitenschoolse opvang op één plek.

In de nieuwe wijk de Krijgsman in Muiden zal zomer 2020 een nieuw schoolgebouw geopend worden waarin de PC Hooft school, de Jozefschool en de SKBNM gezamenlijk een echt Integraal kindcentrum (IKC) zullen starten, met 2 basisscholen, een kinderdagverblijf, voorschoolse, tussenschoolse en buitenschoolse opvang onder een dak. Dat is wat ons betreft het ideaalbeeld voor de toekomst: optimale samenwerking met scholen om er zoveel mogelijk samen te zijn voor het kind.