Staking in de kinderopvang 8-7-2021

Donderdag 8 juli organiseert FNV opnieuw een stakingsdag in de kinderopvang. Na de regionale staking op 1 juli gaat het op 8 juli om een landelijke staking. Een aantal SKBNM medewerkers heeft zich aangemeld voor deze staking. Dit heeft gevolgen voor de opvang op donderdag 8 juli. We informeren ouders hier z.s.m. over via het ouderportaal.

Vergoeding van niet geboden opvang

Hoezeer wij de impact van de staking voor ouders begrijpen, is SKBNM gehouden aan het stakingsrecht van medewerkers. Medewerkers zijn volgens de stakingsregels niet verplicht om aan de werkgever door te geven of zij staken, wat maakt dat wij niet direct een duidelijk beeld hebben van de gevolgen voor ons personeelsrooster.
Mochten we geen opvang kunnen bieden, dan vergoeden wij de opvangkosten volledig. Dit bedrag wordt verrekend met de eerstvolgende factuur.

 

Waarom een staking?

FNV wil met de staking aandacht te vragen voor de werkdruk in de kinderopvang. Zij geven de volgende voorbeelden van de stijgende werkdruk:

  • Medewerkers in de kinderopvang moeten voldoen aan steeds hogere kwaliteitseisen. Door de eisen opgenomen in de Wet Kwaliteit en Innovatie Kinderopvang (IKK) zijn de pedagogisch medewerkers veel tijd bezig met rapportages en de uitvoering van taken rondom ontwikkelingsgericht werken en met het maken van rapportages op terrein van kwaliteit en pedagogiek. Intensief contact met de ouders is hierin ook noodzakelijk. Dit alles vraagt steeds meer tijd van de pedagogisch medewerker.
  • Pauzes moeten vooraf exact worden ingepland en pedagogisch medewerkers kunnen hun pauze niet afstemmen op de dynamiek van de dag op hun groep. Ook moet er bij uitval van medewerkers steeds een beroep worden gedaan op een beperkte groep collega’s omdat er eisen zijn aan het aantal verschillende pedagogisch medewerkers dat een kind per week mag zien. Dit leidt tot ingewikkelde knelpunten bij het roosteren. De werk-privé balans staat continu onder spanning omdat er regelmatig extra beschikbaarheid wordt gevraagd.
  • De werktijd van een pedagogisch medewerker is gebaseerd op het ontwikkelingsgericht werken met de kinderen in de groepen zelf en niet op de niet-direct kindgerichte, niet groepsgebonden werkzaamheden en verplichtingen. De werkdruk neemt hierdoor toe, pedagogisch medewerkers nemen werk mee naar huis waardoor de balans werk-privé zoek raakt. Uiteindelijk haken hierdoor professionele en betrokken pedagogisch medewerkers af.

 

Wel een Cao akkoord

Hoewel wij bovenstaande voorbeelden van de werkdruk zeker herkennen, zijn wij van mening dat in de nieuwe Cao aandacht is voor de werkdruk. Brancheorganisaties BMK, BK en vakbond CNV zijn akkoord op deze Cao. Om de werkdruk en de regeldruk verder aan te pakken, gaat onze brancheorganisatie in gesprek met het Ministerie van SZW en GGD GHOR. Wij denken dat dit een goede manier is om de werkdruk structureel te verlichten.