Tarieven peuterspeelzalen

Hieronder vind je een overzicht van de nieuwe en huidige tarieven van de peuterspeelzaal van de SKBNM in Bussum, Naarden, Muiden en Muiderberg .

Tarief voor VVE peuterspeelzalen

De peuterspeelzalen waar voor- en vroegschoolse educatie (VVE) wordt aangeboden, hebben andere tarieven dan de ‘reguliere’ peuterspeelzalen. Dit zijn peuterspeelzaal de Regenboog, ‘t Speelhofje, Pinkelotje, ‘t Kwetternest en de Krullevaar. Op deze peuterspeelzalen is er dan weer verschil in het tarief voor de peuters met VVE indicatie en de peuters zonder VVE indicatie.
Wanneer jouw peuter via het consultatiebureau een VVE indicatie  heeft gekregen, is het tarief € 16,50 per maand voor 3 ochtenden peuterspeelzaal in de week.
Heeft je kind geen VVE indicatie, kijk voor de tarieven dan in de overzichten hierboven.

Let op!
Sinds 1 januari 2018 gelden voor de peuterspeelzalen dezelfde regels als voor de kinderdagverblijven. Voor de kosten van de peuterspeelzaal geldt dan ook dat gezinnen waarin beide ouders werken (tweeverdieners) recht hebben op kinderopvangtoeslag als tegemoetkoming in de kosten. Vraag de kinderopvangtoeslag aan via toeslagen.nl.

Gezinnen waarin één ouder werkt of geen van de ouders werken (één- of geenverdieners), ontvangen een subsidie van de gemeente.  Subsidie aanvragen? Vul de Verklaring ‘geen recht op kinderopvangtoeslag’ in.

Facturering en betaling

Het jaarbedrag van de opvang wordt in 12 gelijke termijnen gefactureerd. Bij wijzigingen of opzeggingen gedurende het jaar wordt de factuur herberekend naar het aantal afgenomen opvangweken. Betaling vindt plaats via een automatische incasso die wordt afgeschreven op de eerste dag van de maand waarin de kinderopvang plaats vindt.

Vragen over de tarieven

Heb je vragen over het tarief van de peuterspeelzaal? Je kan altijd binnenlopen bij ons Servicebureau aan de Naarderpoort 1a, 1411 MA Naarden. Bellen of mailen naar het Servicebureau kan natuurlijk ook, bel (035) 697 00 75 of mail centraal@skbnm.nl.