DE SKBNM ZOEKT 2 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT  

Wat leuk dat je interesse hebt om de SKBNM te helpen als lid van de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden en houdt toezicht op het beleid (en uitvoering ervan) van het bestuur van de SKBNM. Vanwege het aflopen van hun termijn zijn we voor de SKBNM op zoek naar twee nieuwe RVT-leden. Wij zoeken een nieuw lid met een achtergrond in het onderwijs en/of pedagogiek of in HR en een nieuw lid met een meer financiële/audit achtergrond. Heb jij ervaring op één of meerdere van deze vlakken? Dan zien we jouw reactie graag tegemoet!

De Raad van Toezicht in het kort.

Als lid van de Raad van Toezicht draag je als toezichthouder, adviseur en werkgever van de bestuurder bij aan een gezonde maatschappelijke kinderopvangorganisatie. De uitdagingen waar wij ons komende tijd over buigen zijn o.a. de maatschappelijke ontwikkelingen en de wetgeving rond kinderopvang.

We komen vijf tot zes avonden per jaar samen en zijn daarnaast aanwezig op themabijeenkomsten en commissiewerkzaamheden. We werken volgens onze eigen toezichtkalender (in lijn met de jaarlijkse beleids- en control cyclus van SKBNM) en reglement, waarin onder andere het profiel en de beloning (in lijn met VTOI-NVTK) voor de leden staat beschreven. Verder splitsen we ons ook op in een auditcommissie (focust op de financiën/bedrijfsvoering) en een remuneratiecommissie (focust op benoeming en functioneren van raadsleden en bestuur).

Wie is de SKBNM?

De SKBNM is de grootste maatschappelijke kinderopvang in de gemeente Gooise Meren en verzorgt met ca. 320 medewerkers opvang van ca. 3500 kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Kenmerkend voor de stichting is de warme cultuur en rijke ontwikkelomgeving waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen door te spelen, ontdekken en leren. Naast de ontwikkeling van de kinderen, investeert de SKBNM ook veel in de groei van haar professionals en partners. Het pedagogisch beleid is gebaseerd op vier waarden:

 • Aandacht voor elkaar
 • Veilig en altijd dichtbij
 • Zelfverzekerd de wereld in
 • Iedereen is van waarde

De SKBNM is lid van de BMK, de brancheorganisatie voor maatschappelijke kinderopvang organisaties, en van KINDwijzer. KINDwijzer is een netwerk van maatschappelijke kinderopvang organisaties die goede pedagogische kwaliteit en zakelijke stabiliteit waarborgen en de visie op Kindcentra met elkaar delen. Het vormen van Kindcentra is één van de strategische keuzes van SKBNM. Er is een goede samenwerking met de verschillende stichtingen voor basisonderwijs. Het bestuur wordt gevormd door een enthousiaste directeur-bestuurder die rapporteert aan de Raad van Toezicht. De SKBNM volgt het meerjaren Koersplan. De Raad van Toezicht steunt en werkt ook volgens dit Koersplan en de genoemde pedagogische waarden.

Meer informatie over SKBNM is te vinden op https://skbnm.nl/over-skbnm

Wie zoeken wij?

Wij zijn op zoek naar kandidaten die een warm hart hebben voor de kinderopvangsector en op de hoogte zijn van de ins en outs en laatste ontwikkelingen in deze sector. Het liefst heb je ervaring op het gebied van Toezicht en Governance in het publiek domein. Kandidaten uit Gooi en omstreken hebben de voorkeur. Onafhankelijkheid is hierbij wel een eis.*

Daarnaast beschik je in ieder geval over de volgende eigenschappen:

 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau en bestuurlijke ervaring.
 • Je bent op de hoogte van maatschappelijke ontwikkelingen binnen de kinderopvang en de relevante (doel)groepen en je hebt inzicht in de strategische consequenties daarvan op korte en langere termijn.
 • Je bent een teamspeler en in staat om vanuit werk- en levenservaring een ‘kritische vriend(in)’ te zijn voor het College van Bestuur.
 • Je bent integer, een onafhankelijke denker en transparant.
 • Je hebt het vermogen om op strategisch niveau mee te denken.
 • Je steunt de aanbevelingen voor goed bestuur, goed toezicht en passende verantwoording zoals deze zijn uitgewerkt in het rapport van de VTOI-NVTK en de Beroepsvereniging van directeuren in de Kinderopvang.
 • Je bent woonachtig in de regio Gooi- en omstreken en je hebt een relevant lokaal netwerk.

Interesse?

Heb jij net als wij een warm hart voor de kinderopvangsector en help je graag de SKBNM het beste uit zichzelf te halen? Dan hopen we dat je ons een bericht stuurt! Je kunt dit doen door vòòr 22 januari 2024 ons jouw CV met motivatie te mailen naar p.koomen@skbnm.nl (bestuurs-secretaresse RVT). De selectiegesprekken worden eind januari/begin februari gehouden. De geplande ingangsdatum is 1 maart 2024.

Voor inhoudelijke vragen of vragen over de procedure kun je terecht bij Anton-Pieter van Logtestijn (RvT lid) via apvanlogtestijn@hotmail.com of 06 – 233 666 42.

* Een RvT-lid (en/of haar/zijn familieleden) heeft geen familie- en/of vriendschappelijke banden, noch zakelijke banden met SKBNM en gelieerde instellingen, alsmede concurrerende instellingen. Een RvT-lid is geen klant van SKBNM en is geen medewerker en/of lid van het bestuur van SKBNM geweest en is geen lid van de gemeenteraad of provinciale staten, dan wel in dienst van de gemeente en feitelijk betrokken bij het beleidsterrein Kinderopvang in de plaatsen waar SKBNM werkzaam is.