BSO Michaël

BSO Michaël is gevestigd in het gebouw van de Vrije School Michaël. We combineren hier de antroposofische visie op opvoeden met de pedagogische visie van SKBNM ‘Spelen Ontdekken Leren’.

Schommelbank bij BSO Michaël Bussum

Het belangrijkste uitgangspunt van de antroposofie is het streven naar een natuurlijk dagritme. Bij BSO Michaël zijn er vaste rust- en speelmomenten. Na een schooldag krijgen kinderen alle tijd om te ontspannen om zich daarna lekker uit te leven in de groepsruimte of buiten, op het speciaal voor de BSO-kinderen aangelegde speelterrein.

Wij ervaren de opvang bij BSO Michaël als heel plezierig. Het ligt naast de school en alle kinderen kennen elkaar.  – SKBNM ouder

Aandacht voor ieder kind

Michaël is een warme en huiselijke omgeving waar kinderen zich geborgen en veilig voelen. Dat heeft alles te maken met onze professionele pedagogisch medewerkers, die aandacht hebben voor de eigenheid en de ontwikkeling van ieder kind.

De groepen

BSO Michaël bestaat uit de groepen Toermalijn voor kinderen van 4 t/m 8 jaar en Tijgeroog voor kinderen vanaf 7 jaar.

Lees meer over BSO Michaël in het GGD Inspectierapport of download het overkoepelend pedagogisch beleid buitenschoolse opvang hier. In de bijlage pedagogisch beleid (pdf) vind je alle praktische informatie over deze BSO.

Wat wij bieden

  • Opvang op schooldagen vanaf het moment dat de school uitgaat tot 18.30 uur.
  • Opvang in schoolvakanties en op studiedagen  van 8.00 – 18.30 uur.
  • 52 weken per jaar geopend.
  • Kinderen worden uit school gehaald.
  • Kinderen worden kosteloos naar lessen of trainingen gebracht.
  • Spetterende uitjes en activiteiten in schoolvakanties.
  • Mogelijkheid tot het ruilen van opvangdagen, mits kind- en personeelsplanning dit toelaat.

Optionele extra’s

  • Afname incidentele extra opvangdagen.

Je kind vrijblijvend aanmelden

Nadat we de inschrijving hebben ontvangen nemen we zo snel mogelijk contact met je op.

Je kind inschrijven