BSO Ravelijn Godelinde

BSO Ravelijn Godelinde vangt de kinderen van 4 tot en met 5,5 jaar van de Godelindeschool op. Lekker vertrouwd in een gezellige groepsruimte binnen school.

Kinderen bij BSO Ravelijn Godelinde Naarden

De kinderen van groep 1 en 2 worden na schooltijd opgevangen in een vertrouwde en gezellige groepsruimte binnen het schoolgebouw. Hier kunnen ze uitrusten, spelen met vriendjes en vriendinnetjes of meedoen met de activiteiten die de vaste pedagogisch medewerkers die dag georganiseerd hebben.

Ik vind het super leuk hoe er met de kinderen wordt omgegaan en hoe ze spelenderwijs enorm veel leren door alle thema’s en activiteiten! – BSO ouder

Binnen en buitenspelen

De medewerkers brengen dagelijks ons pedagogisch beleid Spelen Ontdekken Leren in de praktijk. Zij organiseren ontwikkelingsgerichte activiteiten die passen bij de leeftijd en de interesse van de kinderen. Uiteraard geven zij kinderen ook de ruimte om vrij te spelen, in de speelhoeken binnen, of lekker buiten.

De groepen

Ravelijn Godelinde bestaat uit 1 groep van max. 20 kinderen; de Vinken. Op woensdag en vrijdag, tijdens studiedagen en in schoolvakanties worden de kinderen van Ravelijn Godelinde opgevangen bij Ravelijn Kinderrijk.

Lees meer over Ravelijn Godelinde in het GGD Inspectierapport of download het overkoepelend pedagogisch beleid buitenschoolse opvang hier. In de bijlage pedagogisch beleid (pdf) vind je alle praktische informatie over deze BSO.

Wat wij bieden

  • Opvang op schooldagen vanaf het moment dat de school uitgaat tot 18.30 uur.
  • Opvang in schoolvakanties en op studiedagen  van 8.00 – 18.30 uur.
  • 52 weken per jaar geopend.
  • Kinderen worden uit school gehaald.
  • Kinderen worden kosteloos naar lessen of trainingen gebracht.
  • Spetterende uitjes en activiteiten in schoolvakanties.
  • Mogelijkheid tot het ruilen van opvangdagen.

Optionele extra’s

  • Brengen vanaf 7.30 uur op vakantie- en studiedagen.
  • Afname incidentele extra opvangdagen.
  • Deelname aan SKBNM-clubjes: zwemles, judo, circusles, streetdance, muziekles en ballet.

Je kind vrijblijvend aanmelden

Nadat we de inschrijving hebben ontvangen nemen we zo snel mogelijk contact met je op.

Je kind inschrijven