BSO Ravelijn

Voor kinderen van 4 tot 7 jaar is er bij Kindcentrum Ravelijn in Naarden van alles te beleven, zowel binnen als buiten.

Bij Ravelijn heeft elke groep vaste pedagogisch medewerkers die ons pedagogisch beleid Spelen Ontdekken Leren dagelijks in de praktijk brengen. Ze organiseren allerlei activiteiten, afgestemd op de leeftijd en de interesse van de kinderen.

De sfeer in de groepen is open, ontspannen en aangenaam. De kinderen zijn volop bezig met zelf gekozen activiteiten en genieten van de dingen die gebeuren en die zijzelf kunnen. – GGD inspecteur

Speelhoeken en buitenspeelplein

Naast de georganiseerde activiteiten kunnen kinderen altijd binnen spelen in één van de gezellige speelhoeken. Buiten is er een groot speelterrein waar kinderen kunnen rennen, fietsen en spelletjes spelen.

De groep

Kindcentrum Ravelijn bestaat uit 1 groep voor 4 tot 6-jarigen (Merels) en 1 groep voor kinderen van 5,5 tot 7-jaar (Mussen). Kinderen tussen de 7 en 8 jaar stromen door naar Ravelijn HCN. Binnen het Kindcentrum is ook peuterspeelzaal Peuterlinde gevestigd en een kinderdagverblijf.

Lees meer over Kindcentrum Ravelijn in het GGD Inspectierapport of download het overkoepelend pedagogisch beleid buitenschoolse opvang hier. In de bijlage pedagogisch beleid (pdf) vind je alle praktische informatie over deze BSO.

Wat wij bieden

  • Opvang op schooldagen vanaf het moment dat de school uitgaat tot 18.30 uur.
  • Opvang in schoolvakanties en op studiedagen  van 8.00 – 18.30 uur.
  • 52 weken per jaar geopend.
  • Kinderen worden uit school gehaald.
  • Kinderen worden kosteloos naar lessen of trainingen gebracht.
  • Spetterende uitjes en activiteiten in schoolvakanties.
  • Mogelijkheid tot het ruilen van opvangdagen, mits kind- en personeelsplanning dit toelaat.

Optionele extra’s

  • Afname incidentele extra opvangdagen.

Je kind vrijblijvend aanmelden

Nadat we de inschrijving hebben ontvangen nemen we zo snel mogelijk contact met je op.

Je kind inschrijven