Peuterspeelzaal ‘t Speelhofje

Peuterspeelzaal ’t Speelhofje is gevestigd in basisschool de Tweemaster. In het ruime lokaal en op het grote schoolplein hebben de peuters alle ruimte om te spelen.met zand spelen bij Peuterspeelzaal ‘t Speelhofje Naarden

Een paar ochtenden in de week spelen met leeftijdsgenootjes, onder begeleiding van professionele pedagogisch medewerkers. Dat kan bij ‘t Speelhofje! Lekker kliederen aan de zandtafel, boekjes lezen in de leeshoek, puzzels doen aan tafel of bouwen met het constructiemateriaal.

Aardige, betrokken, liefdevolle, professionele leidsters – PSZ ouder

Voor- en vroegschoolse educatie

Elke ochtend zijn er 2 pedagogisch medewerkers aanwezig. Beide medewerkers zijn gespecialiseerd in voor- en vroegschoolse educatie. Dat betekent dat de peuters die naar ’t Speelhofje gaan een goede voorbereiding op de basisschool krijgen doordat ze activiteiten doen uit het stimuleringsprogramma Uk & Puk.

Meer weten? Lees dan over onze werkwijze, en vaste dagindeling of bekijk het GGD Inspectierapport.
Download het overkoepelend pedagogisch beleid peuterspeelzalen hier. In de bijlage pedagogisch beleid (pdf)  vind je alle praktische informatie over deze peuterspeelzaal.

 

Extra informatie:
Sluitingsdagen peuterspeelzalen 2019-2020
Ziektebeleid

Je kind vrijblijvend aanmelden

Nadat we de inschrijving hebben ontvangen nemen we zo snel mogelijk contact met je op.

Je kind inschrijven