Werkwijze bij plaatsing

Op onze website vind je het inschrijfformulier voor een plek op het kinderdagverblijf, de BSO, de peuterspeelzaal en Tiens. Na het invullen en verzenden van het formulier, ontvang je een inschrijfbevestiging in je mail.

Directe plaatsing of wachtlijst

De medewerkers van de afdeling planning doen hun best je kind op de gewenste dag(en) en vanaf de gewenste startdatum te plaatsen. Voor veel van onze kinderdagverblijven en BSO-locaties is er een wachtlijst.

Wanneer de gewenste dagen (nog) niet beschikbaar zijn, proberen wij een alternatief aan te bieden. Je kunt er voor kiezen om gebruik te maken van de alternatieve dagen terwijl je op de wachtlijst blijft staan voor de gewenste dagen. Ook wanneer je geen gebruik maakt van de aangeboden alternatieve dagen, blijf je uiteraard op de wachtlijst staan.

Plaatsing van kinderen van specifieke leeftijd

 In een kinderdagverblijfgroep schrijft de wet een groepssamenstelling voor van kinderen van specifieke leeftijden. Zo mogen we maar een beperkt aantal kinderen onder één of anderhalf jaar in een groep plaatsen. Wanneer er een plek vrij komt op een groep, is dat in sommige gevallen een plek voor een kind van een specifieke leeftijd. Het kan dus voorkomen dat een kind van die specifieke leeftijd geplaatst wordt, terwijl hij/zij later is ingeschreven dan een kind van een andere leeftijd. De wettelijke bepalingen leiden er dus toe dat het helaas niet mogelijk is de kinderen op de wachtlijst strikt op volgorde van inschrijving te plaatsen.

Voorrang bij plaatsing

Kinderen die een broertje of zusje hebben dat al wordt opgevangen op de locatie, krijgen voorrang bij de plaatsing. Kinderen met een sociaal medische indicatie en kinderen die vallen onder het gemeentelijk doelgroepenbeleid (nieuwkomers, oudkomers, alleenstaande ouders die werkgerichte opleiding gaan doen, enz) hebben eveneens voorrang bij de plaatsing.

Plaatsingsovereenkomst

Als je het voorstel tot plaatsing accepteert, sturen wij een overeenkomst met het verzoek deze binnen een week getekend te retourneren. De gegevens op de overeenkomst heb je nodig als je een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang bij de Belastingdienst gaat aanvragen.

Bij een nieuwe overeenkomst wordt standaard bijgevoegd: het huishoudelijk reglement, het ziektebeleid van de SKBNM, de algemene leveringsvoorwaarden en een machtigingsformulier voor automatische incasso.

Kennismaking en wennen

Voordat je kind start bij de opvang, neemt de (adjunct-)leidinggevende contact op om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. In het kennismakingsgesprek komt alle relevante informatie omtrent de opvang aan de orde. Ook maken we dan afspraken over het wennen van je kind op de groep.

 

Schrijf je kind nu vrijblijvend in!

Nu inschrijven