Werkwijze bij plaatsing

Op onze website vind je het inschrijfformulier voor een plek op het kinderdagverblijf, de BSO, de peuterspeelzaal en Tiens. Na het invullen en verzenden van het formulier, ontvang je een inschrijfbevestiging in je mail.

Directe plaatsing of wachtlijst

De medewerkers van de afdeling planning doen hun best je kind op de gewenste dag(en) en vanaf de gewenste startdatum te plaatsen. Voor veel van onze kinderdagverblijven en BSO-locaties is er een wachtlijst.

Wanneer de gewenste dagen (nog) niet beschikbaar zijn, proberen wij een alternatief aan te bieden. Je kunt er voor kiezen om gebruik te maken van de alternatieve dagen terwijl je op de wachtlijst blijft staan voor de gewenste dagen. Ook wanneer je geen gebruik maakt van de aangeboden alternatieve dagen, blijf je uiteraard op de wachtlijst staan.

Plaatsing van kinderen van specifieke leeftijd

In een kinderdagverblijfgroep schrijft de wet een groepssamenstelling voor van kinderen van specifieke leeftijden. Zo mogen we maar een beperkt aantal kinderen onder één of anderhalf jaar in een groep plaatsen. Wanneer er een plek vrij komt op een groep, is dat in sommige gevallen een plek voor een kind van een specifieke leeftijd. Het kan dus voorkomen dat een kind van die specifieke leeftijd geplaatst wordt, terwijl hij/zij later is ingeschreven dan een kind van een andere leeftijd. De wettelijke bepalingen leiden er dus toe dat het helaas niet mogelijk is de kinderen op de wachtlijst strikt op volgorde van inschrijving te plaatsen.

Voorrang bij plaatsing

Kinderen die een broertje of zusje hebben dat al wordt opgevangen op de locatie, krijgen voorrang bij de plaatsing. Kinderen met een sociaal medische indicatie en kinderen die vallen onder het gemeentelijk doelgroepenbeleid (nieuwkomers, oudkomers, alleenstaande ouders die werkgerichte opleiding gaan doen, enz) hebben eveneens voorrang bij de plaatsing.

Plaatsingsovereenkomst

 • Zodra er een plaats beschikbaar is voor je kind, doen wij jou een plaatsingsaanbod per telefoon of mail.
 • Wij hanteren een periode van maximaal 1 week (7 dagen) om dit aanbod in overweging te nemen. Hierna komt dit aanbod te vervallen.
 • Wanneer wij per direct een plaats aan kunnen bieden dan kunnen we deze plaats maximaal 1 maand reserveren/leeg laten staan in afwachting van de komst van een nieuw kind.
 • Na aanvaarding van het plaatsingsaanbod sturen wij je per mail een plaatsingsovereenkomst. Door ondertekening van de plaatsingsovereenkomst ga je een contract aan met SKBNM en verklaar je akkoord te gaan met het aanbod en de bijbehorende tarieven, evenals de algemene voorwaarden van de brancheorganisatie BMK en de aanvullende algemene voorwaarden van SKBNM, zoals deze op onze website staan vermeld. De gegevens op de overeenkomst heb je nodig als je een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang bij de Belastingdienst gaat aanvragen. Bij een nieuwe overeenkomst wordt standaard bijgevoegd: het huishoudelijk reglement, het ziektebeleid van de SKBNM, de algemene leveringsvoorwaarden en een machtigingsformulier voor automatische incasso.
 • De plaatsing op de wachtlijst voor andere locaties, in het zelfde tijdvak als dat in de plaatsingsovereenkomst is opgenomen, vervalt op moment dat je de plaatsing accepteert.
 • Pas wanneer de plaatsingsovereenkomst door SKBNM ondertekend retour is ontvangen, zal de plaatsing van jouw kind definitief zijn en kan de kennismaking met de locatie worden ingepland. Een plaatsingsovereenkomst dient te allen tijde minimaal 24 uur voor aanvang van de plaatsing te zijn ontvangen.
 • Een plaatsingsovereenkomst heeft met ingang van 27 maart 2023 een beperkte duur. Ouders horen 6 maanden voor het aflopen van de duur van de plaatsingsovereenkomst of SKBNM deze kan te verlengen. Per opvangsoort hebben we hier termijnen voor afgesproken:

 

 • Kinderdagverblijf:
  • Van 0 tot 2 jaar
  • Van 2 tot 4 jaar.
 • Peuteropvang:
  • Van 2 tot 4 jaar.
 • Buitenschoolse opvang:
  • Van 4 tot 7 jaar
  • Van 7 tot 10 jaar
  • Van 10 tot 13 jaar

Kennismaking en wennen

Voordat je kind start bij de opvang, neemt de Manager Kinderopvang contact op om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. In het kennismakingsgesprek komt alle relevante informatie omtrent de opvang aan de orde. Ook maken we dan afspraken over het wennen van je kind op de groep.

Schrijf je kind nu vrijblijvend in!

Nu inschrijven