Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten van kinderopvang. De hoogte hangt af van je inkomen en van het aantal kinderen dat naar de opvang gaat.

Hoe werkt de kinderopvangtoeslag?

Onze tarieven zijn bruto tarieven. Wanneer je werkt of studeert heb je recht op kinderopvangtoeslag. De belastingdienst vergoedt in de meeste gevallen tussen de 33% tot wel 96% van het maximum vastgestelde uurtarief! In 2024 is dit € 10,25 voor het kinderdagverblijf en € 9,12 voor de BSO. Over het grootste deel van de kosten ontvang je kinderopvangtoeslag.

De hoogte van de kinderopvangtoeslag wordt bepaald door de hoogte van jouw toetsingsinkomen. Dit is het verzamelinkomen minus fiscale aftrekposten zoals bijvoorbeeld hypotheekrente of partneralimentatie, plus fiscale bijtelling zoals bijvoorbeeld inkomen uit eigen woning en vermogen. Je toetsingsinkomen staat vermeld op de meest recente beschikking van de belastingdienst.

Zodra je kind naar de middelbare school gaat, vervalt het recht op kinderopvangtoeslag.

Toeslagtabel 2024

Hoeveel kinderopvangtoeslag je ontvangt in 2024, vind je in de kinderopvangtoeslagtabel 2024. In deze tabel zie je het toeslagpercentage dat je ontvangt over het door de belastingdienst vastgestelde maximum uurtarief. De percentages variëren voor het eerste en tweede en verdere kinderen. Met eerste kind wordt hier bedoeld het kind dat de meeste uren kinderopvang afneemt. Heb je bijvoorbeeld een kind van 6 jaar op de BSO en een kind van 3 jaar op het kinderdagverblijf, dan beschouwt de belastingdienst het kind waarvoor je de meeste uren kinderopvang afneemt als het ‘eerste kind’.

Maximum aantal uren

Het aantal uren waarover je kinderopvangtoeslag ontvangt, is gekoppeld aan het aantal uren dat de minst werkende ouder werkt. Bij de kinderdagverblijven hebben ouders recht op kinderopvangtoeslag over maximaal 140% van het aantal gewerkte uren. Werkt een ouder 8 uur per dag, dan mag hij die dag 11 uur opvang declareren bij de belastingdienst. Voor de BSO geldt dat 70% van de gewerkte uren in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag.
Voor ZZP-ers gelden dezelfde regels. Bij eventuele controle van de belastingdienst moeten zij aannemelijk maken dat zij het opgegeven aantal uren hebben gewerkt.

Kinderopvangtoeslag bij werkloosheid

Mocht je je baan verliezen, dan behoud je tot en met 3 maanden na het aflopen van je contract recht op kinderopvangtoeslag. Lees meer op de website van de Belastingdienst.

Kinderopvangtoeslag aanvragen

Gaat je kind beginnen op het kinderdagverblijf, de BSO of de peuterspeelzaal? Vraag dan meteen kinderopvangtoeslag aan op www.toeslagen.nl. Je kunt tot 3 maanden na de start van de kinderopvang aanspraak maken op kinderopvangtoeslag. Doe je de aanvraag later, dan verspeel je het recht op toeslag voor de eerdere maanden.

​Wijzigingen doorgeven

Wijzigt er iets in de afname van kinderopvang, neem je bijvoorbeeld meer of minder opvanguren af, zijn de tarieven aan het begin van jaar veranderd of gaat je kind naar een nieuwe locatie met een ander LRK nummer? Geef dit door op www.toeslagen.nl zodat je het juiste bedrag aan toeslag ontvangt.