Tarieven kinderdagverblijven

Kinderopvang bij het kinderdagverblijf is betaalbaarder dan je denkt! De SKBNM heeft geen winstoogmerk en afhankelijk van je inkomen krijg je een groot deel van de kosten vergoed door de kinderopvangtoeslag.

Tarieven kinderdagverblijven

Je vindt hier het overzicht van de prijs voor 2022.

Over de genoemde tarieven ontvang je kinderopvangtoeslag. Lees hier meer over de voorwaarden van de toeslag.

Tarief hele dagen

Tarief hele dagopvang 2022: € 9,20 per uur.

Tarief halve dagen

Op woensdag en vrijdag is het mogelijk een halve dag af te nemen;
een ochtend van 08.00 – 13.00 uur of een middag van 13.00 – 18.00 uur.
Tarief halve dagopvang 2022: € 9,78 per uur.

Tarief verlengde opvang

Op enkele locaties kun je een contract afsluiten voor verlengde opvang van 07.30 – 08.00 uur of van 18.00 – 18.30 uur.
Tarief verlengde opvang bij hele dagopvang in 2022: € 4,60  per half uur verlenging.
Tarief verlengde opvang bij halve dagopvang in 2022: € 4,89 per half uur verlenging.

Tarief extra dag opvang

Een extra dag afnemen kan, mits de groepsgrootte dat toestaat. De extra uren die je afneemt komen ook in aanmerking voor kinderopvangtoeslag en krijg je dus (groten)deels vergoed (tot een maximum aantal uren).
Tarief voor een extra dag in 2022: € 92,-.
Tarief voor een extra halve dag (08.00-13.00u / 13.00-18.00u) in 2022: € 48,90-.

Tarief te laat ophalen

Wanneer je door overmacht niet in staat bent je kind op te halen vóór de sluitingstijd van 18.00 uur (13.00 uur bij halve dagopvang en 18.30 uur bij verlengde opvang), berekenen wij een vergoeding voor deze extra opvang a € 6,76 – per kwartier.

Facturering en betaling

Je neemt bij de SKBNM een vast aantal uren per dag af. Bij het kinderdagverblijf is dit 10 uur per dag, conform de openingstijden van onze kinderdagverblijflocaties. Je betaalt het bedrag in 12 gelijke termijnen. Betaling vindt plaats via een automatische incasso die wordt afgeschreven op de eerste dag van de maand waarin de kinderopvang plaats vindt.

Hulp bij het uitrekenen van jouw netto kosten

Wil je hulp bij het berekenen van de netto kosten? Wij staan voor je klaar! Je kunt altijd binnenlopen bij ons Servicebureau aan de Naarderpoort 1a, 1411 MA Naarden. Bellen of mailen naar het Servicebureau kan natuurlijk ook, bel (035) 697 00 75 of mail planning@skbnm.nl.