Kinderdagverblijf ’t Spiegeltje

In het gezellige pand aan de Graaf Wichmanlaan is een nieuwe en frisse kinderdagverblijfgroep ingericht speciaal voor baby’s, dreumesen en peuters.spelende kinderen kinderdagverblijf 't Spiegeltje bussum

Kinderdagverblijf ’t Spiegeltje bestaat uit één groep voor kinderen van 0 tot 4 jaar. In een kleine, vertrouwde groep brengen de kinderen de dag met elkaar door. De vaste pedagogisch medewerksters hebben aandacht voor elk individueel kind. Zij stemmen de activiteiten af op de belevingswereld en het ontwikkelingsniveau van de kinderen.

Speelhoeken en een speelplein

In de speelhoeken kunnen de kinderen zelf op onderzoek uit en lekker spelen. Een bouwwerk maken met Kapla, restaurantje spelen in de keuken of samen verkleden. Natuurlijk gaan we ook elke dag naar buiten. Het speelplein kruipend of fietsend verkennen en in de zandbak spelen. Van klein tot groot vermaakt zich bij ’t Spiegeltje.
En worden de kinderen 4 jaar, dan stromen zij door naar de BSO-groep in hetzelfde, vertrouwde pand.

 

Meer weten? Bekijk het GGD inspectierapport van ’t Spiegeltje of download het overkoepelend pedagogisch beleid kinderdagverblijven hier. In de bijlage pedagogisch beleid (pdf)  vind je alle praktische informatie over dit kinderdagverblijf.

Wat wij bieden

  • Hele dagopvang op werkdagen van 8.00 – 18.00 uur.
  • Halve dagopvang op woensdag- en vrijdagochtend en/of -middag.
  • Dagelijks een warme, biologische lunchmaaltijd.
  • 52 weken per jaar geopend.
  • Mogelijkheid tot het ruilen van opvangdagen, mits kind- en personeelsplanning dit toelaat.

Optionele extra’s

  • Verlengde opvang van 18.00 uur tot 18.30 uur.
  • Extra opvangdagen afnemen.

Je kind vrijblijvend aanmelden

Nadat we de inschrijving hebben ontvangen nemen we zo snel mogelijk contact met je op.

Je kind inschrijven