Peuterspeelzaal Pinkelotje

Peuterspeelzaal Pinkelotje biedt peuters de mogelijkheid lekker te spelen met leeftijdsgenootjes. Spelenderwijs ontdekken ze allemaal nieuwe dingen.memorie spelen bij Peuterspeelzaal Pinkelotje Naarden

Pinkelotje is een gezellige, lichte peuterspeelzaal, waar de pedagogisch medewerkers heel creatief met de peuters bezig zijn. De speelzaal beschikt over een grote omheinde buitenspeelplaats en regelmatig trekken de peuters erop uit naar het bos of naar een kinderboerderij.

Alle medewerkers zijn top/lief! – SKBNM ouder

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Elke ochtend zijn er 2 professionele pedagogisch medewerkers aanwezig, die ook gespecialiseerd zijn in voor- en vroegschoolse educatie. Met het stimuleringsprogramma Uk & Puk bieden zij de kinderen speelse activiteiten aan op meerdere ontwikkelingsgebieden.

Meer weten? Lees dan over onze werkwijze en dagindeling of bekijk het GGD InspectierapportDownload het overkoepelend pedagogisch beleid peuterspeelzalen hier. In  de bijlage pedagogisch beleid (pdf) vind je alle praktische informatie over deze peuterspeelzaal.

Extra informatie:
Sluitingsdagen peuterspeelzalen 2020-2021
Ziektebeleid

 

Je kind vrijblijvend aanmelden

Nadat we de inschrijving hebben ontvangen nemen we zo snel mogelijk contact met je op.

Je kind inschrijven