Klachten & suggesties

Heb je een suggestie over hoe we de opvang nog beter kunnen maken? Of heb je een klacht? Laat het ons weten! Wij staan open voor alle feedback en lossen problemen graag samen op.

Vingerverven SKBNM

Suggesties, opmerkingen en complimenten

Heb je een opmerking over de opvang, van positieve óf van kritische aard? Vertel het ons via het online opmerkingenformulier. Zowel complimenten als suggesties om de opvang nog beter te maken, kun je hierin doorgeven.

Een klacht indienen

Waar mensen werken, kan er iets misgaan. De kinderopvang vormt op deze regel geen uitzondering. Om een goede afhandeling van een klacht te waarborgen en herhaling te voorkomen, werken wij met een Klachtenprocedure voor ouders (pdf). Deze bestaat – in het kort – uit de volgende stappen:
1. Bespreek je klacht met degene over wie de klacht gaat en probeer samen een oplossing te vinden.
2. Indien je klacht niet naar tevredenheid is opgelost, wend je dan tot de Manager Kinderopvang van de betreffende medewerker.
3. Als je ontevreden bent over de afhandeling door de Manager Kinderopvang, kun je een formele interne klacht indienen via het online klachtenformulier. Je kunt de klacht ook via e-mail (kwaliteitsregistratie@skbnm.nl) of per post (postbus 41, 1400 AA Bussum) versturen.

Klachtenloket of geschillencommissie

Wanneer je klacht niet naar tevredenheid of niet binnen 6 weken wordt opgelost binnen de organisatie, dan kun je jouw vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijk Klachtenloket Kinderopvang of de Geschillencommissie Kinderopvang. Je kunt je ook rechtstreeks wenden tot de Geschillencommissie indien niet redelijkerwijs verlangd kan worden dat je onder de gegeven omstandigheden een klacht bij de organisatie indient. In 2020 zijn we geschilvrij geweest en hiervoor hebben we de geschilvrijbief van de geschillencommissie mogen ontvangen.

Melding van (een vermoeden van) ongewenst gedrag

Als je een vermoeden of melding van ongewenst of grensoverschrijdend gedrag hebt, is het belangrijk dit aan ons kenbaar te maken via het online klachtenformulier. We verzoeken je het formulier zo compleet mogelijk in te vullen. Na het invullen van het formulier vindt zo spoedig mogelijk een terugkoppeling plaats.

Externe vertrouwenspersoon inschakelen

Als je een melding wilt doen van ongewenst of grensoverschrijdend gedrag, maar dat liever niet doet bij een SKBNM-medewerker, kun je de externe onafhankelijk vertrouwenspersoon inschakelen. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor bij een klacht over ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie of agressie. Neem óók bij twijfel of een vermoeden contact op met de onafhankelijke vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon luistert en ondersteunt bij eventuele verdere stappen.

Coördinator kwaliteitsregistratie

De SKBNM werkt met een coördinator kwaliteitsregistratie. Zij bewaakt de afhandeling van een klacht of melding. De coördinator kwaliteitsregistratie kan je ook informeren over de klachtenregeling en het onafhankelijk klachtenloket en de geschillencommissie waarbij de SKBNM is aangesloten.

Klachten jaarverslag

De SKBNM wil transparant zijn in wat er beter kan in onze dienstverlening. Elk jaar publiceren wij door klanten ingediende klachten in een jaaroverzicht. Lees hier het Jaarverslag Klachten SKBNM 2023.