Klachten & suggesties

Ben je niet tevreden over de opvang, of heb je een klacht? We horen het graag om het samen op te lossen. De SKBNM heeft een klachtenprocedure om een goede afhandeling van een klacht te waarborgen.

Waar mensen werken, kan er wel eens iets misgaan. De kinderopvang vormt op deze regel geen uitzondering. Heb je een klacht of een suggestie? Bespreek het met de betrokkenen en de leidinggevende op de locatie. Een klacht lossen we graag samen op. Lukt dit niet op de locatie, volg dan de stappen van de Klachtenprocedure.

Klachtenloket en Geschillencommissie

Wanneer je klacht niet naar tevredenheid of niet binnen 6 weken wordt opgelost binnen de organisatie, dan kun je jouw vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijk Klachtenloket Kinderopvang of de Geschillencommissie. Je kunt je ook rechtstreeks wenden tot de Geschillencommissie indien niet redelijkerwijs verlangd kan worden dat je onder de gegeven omstandigheden een klacht bij de houder indient.

Klachten jaarverslag

Elke jaar publiceren wij ingediende klachten in het klachten jaarverslag. Lees hier het Openbaar jaarverslag klachten SKBNM 2016.