Kinderdagverblijven

Onze kinderdagverblijven bieden kinderen vanaf 3 maanden tot 4 jaar een veilige basis, een ‘thuis’ waar zij zich vertrouwd voelen en de beste zorg krijgen.

kinderdagverblijf Bussum

Waarom kiezen voor één van onze kinderdagverblijven?

  • We hebben vaste groepen met een vast team pedagogisch medewerkers.
  • We stemmen onze dagelijkse activiteiten af op de ontwikkelingsfase van de kinderen.
  • Elke dag eten we een warme en biologische lunchmaaltijd.
  • Als ouder kun je alles meebeleven via het online ouderportaal.

Spelen, Ontdekken, Leren

Wat onze kinderdagverblijven zo bijzonder maakt, is dat we werken volgens een door onze eigen pedagogen ontwikkelde methode: Spelen, Ontdekken, Leren. Onze pedagogisch medewerkers plannen daarom dagelijks activiteiten die de ontwikkeling van kinderen stimuleren. Daarmee sluiten zij bewust aan op de natuurlijke manier van leren en ontwikkelen. Bij de SKBNM hebben we namelijk de ruimte, het spelmateriaal en, heel belangrijk, een heleboel andere kinderen om dit te realiseren.

Meer weten? Download het pedagogisch beleid (pdf)  van de kinderdagverblijven met alle  informatie over onze opvang. Lees meer over wat wij op onze kinderdagverblijf locaties bieden door te klikken op de verschillende vestigingen.

Wat wij bieden

  • Hele dagopvang van 8.00-18.00 uur op werkdagen.
  • Halve dagopvang op woensdag- en vrijdagochtend en/of middag.
  • Dagelijks een warme, biologische lunchmaaltijd.
  • 52 weken per jaar geopend.
  • Mogelijkheid tot het ruilen van opvangdagen, mits kind- en personeelsplanning dit toelaat.

Optionele extra’s

  • Extra incidentele opvangdagen.