Jaarverslag

2017 was een roerig jaar, maar dankzij de betrokkenheid en inzet van al onze medewerkers hebben we onze focus kunnen richten op het uitbreiden van onze vakbekwaamheid.

2017 stond in het teken van de voorbereiding op de Wet IKK (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang) en op de harmonisatie van de peuterspeelzalen. Deze aankomende veranderingen waren mede de aanleiding om te starten met een training om de vakbekwaamheid van onze pedagogisch medewerkers te borgen en naar een nog hoger niveau te brengen. In september 2017 startte deze training, Oog voor interactie, die al onze pm-ers zullen gaan volgen.

De training leert je heel bewust bezig te zijn met de interactie met de kinderen. Op de filmpjes die van mij zijn gemaakt, zie ik dat ik dit al méér doe dan ik dacht. Door de training maak ik bewust nóg meer tijd voor de kinderen.- Bernadette Asberg, pm-er kdv Bommelburcht

Lees meer in het jaarverslag van 2017.

Jaarverslag 2017