Jaarverslag

In het SKBNM jaarverslag lees je wat het team van de SKBNM in 20202 en 2021 met elkaar gedaan en bereikt heeft. We beschouwen het als vanzelfsprekend dat wij met veel liefde, aandacht én professionaliteit SKBNM-waardige opvang en service hebben geboden aan ruim 3500 kinderen. Zelfs in de roerige coronatijd. Dit deden wij natuurlijk samen met ‘onze’ ouders en in samenwerking met de schoolteams en -besturen.

 

Ondanks de impact van COVID- 19 zetten we onze organisatiebrede ontwikkeling vanuit het thema ‘Ontwikkelen voor groei’ voort. De grootste verandering daarbinnen is een aanpassing van onze  management structuur. Daarnaast hebben we, ondersteund door de experts van H3roes, een stappenplan uitgevoerd om met input vanuit medewerkers, ouders, samenwerkingspartners én kinderen tot een ‘Koersplan 2022 – 2025’ te komen.

 Lees meer in het Jaarverslag van 2020/2021 (pdf download)