Onze visie

Wij stellen onszelf de taak om kinderen fysieke en emotionele veiligheid te bieden, hun persoonlijke én sociale competenties te ontwikkelen en hen normen en waarden bij te brengen.

Bij de SKBNM benaderen we de ontwikkeling van een kind vanuit het uitgangspunt dat elk kind uniek is en een eigen karakter, persoonlijkheid en tempo van ontwikkeling heeft; dat elk kind veel kan en weet en binnen bepaalde grenzen zelf keuzes maakt; dat elk kind van nature nieuwsgierig is en in een veilige en uitdagende omgeving zélf op onderzoek uit gaat; en dat elk kind behoefte heeft aan anderen en dat waardering van en ondersteuning door volwassenen en andere kinderen bijdragen aan een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen.

Wat bieden wij?

Wij bieden kinderen fysieke en emotionele veiligheid, de mogelijkheid om zijn of haar persoonlijke en sociale competenties te ontwikkelen. Ook brengen wij kinderen normen en waarden bij. Als gevolg daarvan zullen kinderen zich veilig voelen bij de SKBNM, voelen dat ze bij de groep horen, dat andere kinderen belangrijk zijn én dat zijzelf belangrijk zijn en weten hoe het hoort.
vier doelen kinderopvang SKBNM

Positief opvoeden

Ook hanteren wij een positieve manier van opvoeden. Dat betekent dat wij heel bewust de nadruk leggen op wat kinderen goed doen en ongepast gedrag ontkrachten. Zo leren kinderen op een prettige manier wat wel en niet wenselijk is. Lees meer over deze visie over positief opvoeden op positiefopvoeden.nl.