Onze missie en visie

Onze missie is om iedereen te laten groeien: kinderen laten we groeien om vol zelfvertrouwen hun eigen weg te vinden in de wereld van nu en morgen; medewerkers laten we groeien in hun rol als (pedagogisch) professional.

Onze visie

Wij willen de leukste keus voor kinderen zijn omdat wij hun natuurlijke behoefte aan samen spelen, ontdekken en leren begeleiden en stimuleren in onze kindgerichte locaties.

Wij willen de beste keus voor alle ouders zijn omdat wij de betrokken, betrouwbare en betaalbare partner in de opvoeding zijn.

Wij willen de uitgelezen keus zijn voor spelers in het lokale kind- en jeugdnetwerk, zoals scholen, vrijetijdsclubs en jeugdzorg, omdat wij ons vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid actief inzetten voor een betere toekomst voor alle kinderen.

Hoe wij naar kinderen kijken

Bij de SKBNM benaderen we de ontwikkeling van een kind vanuit het uitgangspunt dat elk kind uniek is en een eigen karakter, persoonlijkheid en tempo van ontwikkeling heeft; dat elk kind veel kan en weet en binnen bepaalde grenzen zelf keuzes maakt; dat elk kind van nature nieuwsgierig is en in een veilige en uitdagende omgeving zélf op onderzoek uit gaat; en dat elk kind behoefte heeft aan anderen en dat waardering van en ondersteuning door volwassenen en andere kinderen bijdragen aan een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen.

Onze pedagogische uitgangspunten

Bij de SKBNM staan vier pedagogische uitgangspunten centraal. Deze uitgangspunten vormen de leidraad van ons pedagogisch handelen. Wij bieden kinderen fysieke en emotionele veiligheid door altijd dichtbij te zijn en begeleiden hen bij het ontwikkelen van hun persoonlijke en sociale competenties, zodat zij zelfverzekerd de wereld in stappen. Door aandacht voor elkaar centraal te stellen, brengen we hen normen en waarden bij. Als gevolg daarvan zullen kinderen zich veilig voelen bij de SKBNM, voelen dat ze bij de groep horen, dat andere kinderen belangrijk zijn én dat zijzelf belangrijk zijn, want iedereen is van waarde.
Boom met pedagogische uitgangspunten