Voorwaarden & beleid

Bij de SKBNM houden we van duidelijke communicatie en transparantie. Daarom vind je hier onze voorwaarden, huishoudelijke reglementen, ons beleid en onze privacyverklaring.

Voor de kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en Tiens volgt de SKBNM de Algemene voorwaarden voor Kinderopvang en Buitenschoolse opvang.
Daarnaast heeft de SKBNM aanvullende Algemene Voorwaarden.

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement bevat de huishoudelijke regels die voor al onze locaties gelden:

Huishoudelijk Reglement Kinderdagverblijf
Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse Opvang
Huishoudelijk Reglement Voorschoolse Opvang
Huishoudelijk Reglement Peuterspeelzalen

Beleid

Het belangrijkste is natuurlijk ons pedagogisch beleid, waarin kindontwikkeling voorop staat. Bij de SKBNM laten we kinderen al spelend hun eigen competenties en de wereld om hen heen ontdekken. Al spelend leren kinderen zich sociaal, lichamelijk, intellectueel, creatief en emotioneel te ontwikkelen. Deze ontwikkelingsgebieden komen allemaal aan bod in de activiteiten die onze pedagogisch medewerkers dagelijks aanbieden. Meer over ons pedagogisch beleid lees je in het pedagogisch beleidsplan, te vinden op de pagina’s van de vestigingen.

Voedingsbeleid

Onze uitgangspunten omtrent eten en voeding zijn uitgewerkt in ons voedingsbeleid.

Ziektebeleid

Wanneer kinderen ziek zijn, handelen wij volgens ons ziektebeleid:

Ziektebeleid KDV 2018
Ziektebeleid BSO 2018
Ziektebeleid PSZ 2018

Privacy

De SKBNM hanteert duidelijke regels voor het vertrouwelijk omgaan met persoonlijke gegevens van kinderen, ouders en medewerkers volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je vindt hier onze  privacyverklaring waarin we helder en transparant beschrijven met welk doel en middel we persoonsgegevens verwerken. Ons privacyreglement is een verdieping van de privacyverklaring, waarin de gegevensverwerking conform de regels van de AVG staat beschreven.