Voorwaarden & beleid

Bij de SKBNM houden we van open communicatie en transparantie. Daarom is hier alles te vinden over onze voorwaarden, huishoudelijke reglementen en ons beleid.

Voor de kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en Tiens volgt de SKBNM de Algemene voorwaarden voor Kinderopvang en Buitenschoolseopvang.
Daarnaast heeft de SKBNM aanvullende voorwaarden. Het huishoudelijk reglement bevat de huishoudelijke regels die voor al onze locaties gelden:

Huishoudelijk Reglement Kinderopvang
Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse Opvang
Huishoudelijk Reglement Voorschoolse Opvang
Huishoudelijk Reglement Peuterspeelzalen

Beleid

Het belangrijkste is natuurlijk ons pedagogisch beleid, waarin kindontwikkeling voorop staat. Bij de SKBNM laten we kinderen al spelend hun eigen competenties en de wereld om hen heen ontdekken. Al spelend leren kinderen zich sociaal, lichamelijk, intellectueel, creatief en emotioneel te ontwikkelen. Deze ontwikkelingsgebieden komen allemaal aan bod in de activiteiten die onze pedagogisch medewerkers dagelijks aanbieden. Meer over ons pedagogisch beleid lees je in het pedagogisch beleidsplan, te vinden op de pagina’s van de vestigingen.

Onze uitgangspunten omtrent eten en voeding zijn uitgewerkt in ons voedingsbeleid.

Wanneer kinderen ziek zijn, handelen wij volgens ons ziektebeleid: versie KDVversie BSOversie PSZ.

De SKBNM hanteert richtlijnen voor het vertrouwelijk omgaan met persoonlijke gegevens van klanten volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Je vindt hier ons Privacyreglement.