Onze organisatie

In 1983 startte de Stichting Kinderopvang met één kinderdagverblijf. Door de groeiende vraag naar kinderopvang en onze betrouwbare kwaliteit, is de SKBNM gegroeid tot een organisatie met kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang in Bussum, Naarden, Muiden en Muiderberg.

Betrokken pedagoge als directeur

Directeur en pedagoge Ruth de Waal is eindverantwoordelijk voor het beleid en de gang van zaken binnen alle opvanglocaties. Ruth werd in 1991 aangenomen als directeur van de Stichting Kinderopvang Naarden Bussum. Haar eerste opdracht was om, samen met een klein team, kindercentrum ‘t Mouwtje op te starten, bestaande uit 2 kinderdagverblijfgroepen en 1 BSO-groep. Sinds die tijd is de SKBNM exponentieel gegroeid. Als pedagoge heeft Ruth er gedurende de groei op toegezien dat alle SKBNM-locaties een veilige en vertrouwde omgeving bieden aan kinderen, waarin het hen aan niets ontbreekt om op alle fronten te groeien.

Ruth zet de pedagogische kwaliteit hoog op de agenda. Het belang van het kind is voor haar de motor om dit na meer dan 25 jaar nog steeds met veel enthousiasme te doen. – pedagoge Sylvia de Neer

Dagelijkse leiding en Raad van Toezicht

De dagelijkse leiding van de SKBNM is in handen van de directeur en 3 managers: Emma Dijckmeester, Marita Groenestijn en Marianne Rave. De directeur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht, die bestaat uit kundige, bij de kinderopvang betrokken personen: Tjarda Molenaar, Johan Vos, Joost Quant en Robbert Belle. Zij controleren het gevoerde beleid en adviseren de directeur.
De SKBNM werkt volgens de uitgangspunten van de Governance Code Kinderopvang. In de statuten en het directiereglement zijn onder meer de bevoegdheden en de werkwijze vastgelegd van de Raad van Toezicht en de directie.

De aandacht voor kwaliteit en professionaliteit maakt dat de SKBNM niet alleen goede ideeën heeft, maar ze ook dagelijks in praktijk brengt! – Tjarda Molenaar, voorzitter Raad van Toezicht SKBNM

Op de locaties

Wij vinden het belangrijk dat de pedagogisch medewerkers hun (adjunct-)leidinggevende, tevens hun coach en aanspreekpunt, in de buurt hebben. Daarom heeft elke locatie een leidinggevende. De leidinggevenden werken op het kantoor van de grotere locaties en zijn altijd bereikbaar voor vragen, op de locatie, telefonisch of via mail.

Ondernemingsraad en oudercommissies

Wij hechten veel belang aan ouders en medewerkers die meedenken over de opvang. Wij hebben een actieve ondernemingsraad die de directeur adviseert. Elke opvanglocatie heeft een oudercommissie. Van elke oudercommissie neemt één ouder deel aan de centrale ouderraad, die regelmatig overlegt met de directeur en meedenkt over het gevoerde beleid.