Onze organisatie

In 1983 startte de Stichting Kinderopvang met één kinderdagverblijf. Door de groeiende vraag naar kinderopvang en onze betrouwbare kwaliteit, is de SKBNM gegroeid tot een organisatie met kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang in Bussum, Naarden, Muiden en Muiderberg.

Ervaren kinderopvang manager aan het roer

Tussen 1991 en 2018 werd de SKBNM geleid door pedagoge Ruth de Waal. Als betrokken pedagoge heeft zij het belang van het kind en de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang bovenaan de agenda gezet. Samen met externe pedagogen ontwikkelde zij de werkmethode Spelen, Ontdekken, Leren, die op alle SKBNM vestigingen een stevige basis biedt voor de kwaliteit van de opvang.
In 2018 heeft Ruth het roer overgedragen aan Mariska Ristjouw, die als ervaren kinderopvang manager de SKBNM laat dóórgroeien. Mariska is als directeur-bestuurder eindverantwoordelijk voor het beleid en de gang van zaken binnen alle opvanglocaties.

Dagelijkse leiding en Raad van Toezicht

De dagelijkse leiding van de SKBNM is in handen van de directeur en het managementteam. De directeur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht, die bestaat uit betrokken professionals: Frederique Spannenburg (voorzitter), Gabrielle Krapels, Johan Cnossen, Floris van Spengler en Anton-Pieter van Logtestijn. Zij controleren het gevoerde beleid en adviseren de directeur. De SKBNM werkt volgens de uitgangspunten van de Governance Code Kinderopvang. In de statuten en het directiereglement zijn onder meer de bevoegdheden en de werkwijze vastgelegd van de Raad van Toezicht en de directie.

Wij zijn trots op hoe de organisatie en al haar medewerkers in deze lastige tijden overeind zijn gebleven en ondanks alle moeilijkheden kinderen en ouders een vertrouwde opvang zijn blijven bieden. – Frederique Spannenburg, voorzitter Raad van Toezicht SKBNM

Op de locaties

Wij vinden het belangrijk dat de pedagogisch medewerkers hun Manager Kinderopvang, tevens hun coach en aanspreekpunt, in de buurt hebben. Daarom heeft elke locatie een Manager Kinderopvang (MK). De Mk’s werken op het kantoor van de grotere locaties en zijn altijd bereikbaar voor vragen, op de locatie, telefonisch of via mail.

Ondernemingsraad en oudercommissies

Wij hechten veel belang aan ouders en medewerkers die meedenken over de opvang. Wij hebben een actieve ondernemingsraad die de directeur adviseert. Elke opvanglocatie heeft een oudercommissie. Van elke oudercommissie neemt één ouder deel aan de centrale ouderraad, die regelmatig overlegt met de directeur en meedenkt over het gevoerde beleid.