Onze organisatie

In 1980 startte de Stichting Kinderopvang met één kinderdagverblijf. Door de groeiende vraag naar kinderopvang, onze betrouwbare kwaliteit én onze maatschappelijke rol, is de SKBNM gegroeid tot een organisatie met kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang in Bussum, Naarden, Muiden en Muiderberg.

De SKBNM als maatschappelijke kinderopvangorganisatie

De SKBNM is een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk. Wij willen er zijn voor álle kinderen tussen 0 en 13 jaar in Gooise Meren, zowel qua aanbod, plaats als prijs. De tijd die kinderen bij SKBNM doorbrengen, is een cruciale periode in hun ontwikkeling. Daarom staat hún belang voorop.

Als maatschappelijke organisatie spelen we lokaal actief in op belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Kansengelijkheid, jeugdzorg en –welzijn, duurzaamheid, gezonde voeding en het stimuleren van bewegen, zijn gebieden waarop wij samen met partners meer willen bereiken. Daarvoor werken wij samen met de gemeente, basisscholen, Jeugd en Gezin, sportverenigingen en andere spelers in het kind- en jeugdnetwerk.

Dat SKBNM – net als wij – geen winstdoelstelling heeft, maar maatschappelijk betrokken is, zorgt voor gelijkwaardige en open samenwerking – partner van de SKBNM

Dagelijkse leiding en Raad van Toezicht

Tussen 1991 en 2018 werd de SKBNM geleid door pedagoge Ruth de Waal, die als betrokken pedagoge het belang van het kind en de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang bovenaan de agenda heeft gezet. Samen met collega pedagogen ontwikkelde zij de werkmethode Spelen, Ontdekken, Leren, die op alle SKBNM vestigingen een stevige basis biedt voor de kwaliteit van de opvang.

In 2018 droeg Ruth het roer over aan Mariska Ristjouw, die als ervaren kinderopvang manager de SKBNM laat doorgroeien. Mariska is als directeur-bestuurder eindverantwoordelijk voor het beleid en de gang van zaken binnen alle opvanglocaties. De dagelijkse leiding draagt zij samen met het managementteam. Zij legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht, die bestaat uit betrokken professionals: Floris van Spengler (voorzitter), Johan Cnossen (vice-voorzitter), Anton-Pieter van Logtestijn, Fenneke van der Zijl en Danielle Justus. Zij controleren het gevoerde beleid en adviseren de directeur.
De SKBNM werkt volgens de uitgangspunten van de Governance Code Kinderopvang. In de statuten en het directiereglement zijn onder meer de bevoegdheden en de werkwijze vastgelegd van de Raad van Toezicht en de directie.

Op de locaties

Wij vinden het belangrijk dat onze pedagogisch medewerkers hun Manager Kinderopvang, tevens hun coach en aanspreekpunt, in de buurt hebben. Daarom heeft elke locatie een Manager Kinderopvang (MK). De Mk’s werken op het kantoor van de grotere locaties en zijn altijd bereikbaar voor vragen, op de locatie, telefonisch of via mail.

Ondernemingsraad en oudercommissies

Wij hechten veel belang aan ouders en medewerkers die meedenken over de opvang. Wij hebben een actieve ondernemingsraad die de directeur adviseert. Elke opvanglocatie heeft een oudercommissie. Van elke oudercommissie neemt één ouder deel aan de centrale ouderraad, die regelmatig overlegt met de directeur en meedenkt over het gevoerde beleid.

Dit is SKBNM

  • SKBNM is de grootste, maatschappelijk betrokken kinderopvangorganisatie in Gooise Meren en heeft geen winstoogmerk.
  • SKBNM is er voor 3500 kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar.
  • We laten kinderen spelen, ontdekken en leren door op maat georganiseerde activiteiten.
  • We bieden Voor- en Vroegschoolse educatie aan peuters.
  • We hebben een plek voor kinderen in het speciaal onderwijs bij BSO Dynamo.
  • We werken met een aantal basisscholen nauw samen in of aan een Kindcentrum.
  • Dit alles met een team van ruim 320 professionele, hardwerkende SKBNM’ers die zich met hart en ziel inzetten voor ‘hun’ kinderen en ouders!