Pedagogische vaardigheden die ook voor ouders handig zijn!

September 2017 – Om een goede ouder te zijn, hoef je geen opleiding te volgen. Je doet het op basis van het zelfvertrouwen dat je aan je eigen opvoeding te danken hebt. Als ouder ben je ‘onbewust bekwaam’. Professionele opvoeders daarentegen, werken ‘bewust bekwaam’. Van hen worden extra opvoedingsvaardigheden gevraagd. Zo leren zij onder meer zes pedagogische interactievaardigheden, die ook als ouder best handig zijn om te kennen én om te weten dat ze in de kinderopvang worden ingezet. Het gaat om het bieden van emotionele ondersteuning; om het respecteren van de autonomie van kinderen; om het stellen van grenzen; om praten en uitleg geven; om het stimuleren van de ontwikkeling en het begeleiden van interacties tussen kinderen.


Emotioneel ondersteunen doe je door zichtbaar en beschikbaar te zijn als je kind dat nodig heeft en door gerichte aandacht te geven. Zo voelt een kind zich veilig en gezien. Respect voor de autonomie betekent dat je als volwassene open staat voor alle kinderen en goed kijkt en luistert naar elk individueel kind. Grenzen stellen is nodig omdat kinderen van nature de wereld verkennen door de grenzen op te zoeken. Duidelijke grenzen stellen en zorgen dat je kind die kent, geeft houvast. Om de wereld te leren begrijpen, heeft een kind ook informatie en uitleg nodig die je biedt door te praten en uit te leggen op het niveau van het kind. Het stimuleren van de ontwikkeling vereist dat je het kind goed kent en begrijpt: welke ontwikkelingsfase maakt het door, op welke vlakken kan het uitgedaagd worden om een nieuwe stap te zetten? Als laatste is er op onze vestigingen veel aandacht voor de onderlinge relaties tussen kinderen. De pm-er kan hier invloed op uitoefenen door te benadrukken dat elk kind erbij hoort en belangrijk is. Door het samen doen te stimuleren, ervoor te zorgen dat iedereen aan de beurt komt, dat kinderen elkaar helpen en natuurlijk dat er met elkaar veel plezier wordt gemaakt!

Best een hele hoop om iedere dag weer in de praktijk te brengen. Daarom ondersteunen wij onze pedagogisch medewerkers daarin en volgen al onze pm-ers een intensieve training om die vaardigheden nóg beter onder de knie te krijgen. Zo kunnen zij, samen met jullie als ouders, de kinderen een goede basis bieden en zorgen wij samen voor de top-ouders van de toekomst!