Weer naar school en naar de peuterspeelzaal

Ruth de Waal, directeur van kinderopvangorganisatie SKBNM en tevens pedagoge, schrijft over de voordelen van de peuterspeelzaal voor de ontwikkeling van het jonge kind.

De meeste vier-plussers zullen er vast zin in hebben gehad: weer naar school! Ook een heel aantal twee- en driejarigen stond te popelen, want de peuterspeelzalen openden ook hun deuren weer na een lange zomervakantie. Eindelijk weer lekker spelen met de vriendjes en vriendinnetjes van de peuterspeelzaal!

De peuterspeelzaal als ontmoetingsplek

Lange tijd werd aangenomen dat vriendschappen tussen kinderen pas op latere leeftijd van waarde zijn. Inmiddels weten we dat vriendschap ook voor twee- en driejarigen al bijdraagt aan hun geluk. Je kunt zeggen dat sprake is van vriendschap als de relatie tussen kinderen wederkerig is en ze laten merken dat ze veel voor elkaar voelen: ze zoeken elkaar op, helpen en imiteren elkaar. Door te spelen leren kinderen ook te delen, conflicten op te lossen en zich te verplaatsen in de ander. Dit zijn belangrijke sociale vaardigheden. Maar wáár ontmoeten kinderen andere kinderen die ze leuk vinden? Een belangrijke plek is de peuterspeelzaal.

Samen spelen

Twee of drie ochtenden spelen kinderen daar met dezelfde groep leeftijdsgenootjes onder begeleiding van pedagogisch medewerkers die ervoor zorgen dat er een veilige en aantrekkelijke speelomgeving is. Op de peuterspeelzaal draait alles er om dat kinderen met elkaar en op hun eigen niveau, kunnen spelen. Tegen de tijd dat ze vier jaar zijn weten zij wat de sociale regels zijn die ook op school een rol spelen. Zo is de peuterspeelzaal ook een ideale voorbereiding op de basisschool.

Gaat je peuter nog niet naar de peuterspeelzaal en ben je benieuwd wat we allemaal ondernemen en hoe het er aan toegaat op een peuterspeelzaal? Kom dan naar de open middag op woensdag 19 september, van 14.00 tot 16.00 uur. In Bussum, Naarden en Muiderberg openen we deze dag de deuren van één van onze peuterspeelzalen en hebben we leuke activiteiten voor peuters en een schmink-workshop voor ouders. Kijk hier voor meer informatie.